Back to top

API (1.9.6)

De Faster Forward Elements API collectie is set van objectbeschrijvingen die het mogelijk maken om te connecteren met het Faster Forward Elements Platform. Met onze API kunt u o.a. volledige klantdossiers ophalen, zodat u andere applicaties of Faster Forward Elements kunt verrijken.

De API is opgebouwd rondom de volgende technieken en methodieken:

Voorwaarden

Faster Forward stimuleert het gebruik en het maken van eigen toepassingen. Hierbij dient u echter wel rekening te houden met de algemene voorwaarden van Faster Forward voor het gebruik van de API.

De API voorwaarden vindt u hier.

Limitaties

De Faster Forward Elements API kent 2 soorten limitaties:

 1. Limitaties op het aantal requests:

  • 100,000 requests per dag
  • 5 requests per seconden
 2. Limitaties op de grootte van het request:

  • De body mag niet groter zijn dan 25MB

Indien u over het aantal requests heen gaat, zult u een response ontvangen met HTTP method 429 (Too Many Requests)

In het geval van het overschrijden van de dagelijkse request limiet krijgt u in de reponse onderstaande body

{ ‘error’: “Limit exceeded of 100,000 request(s) in one day” }

bij het overschrijden van de limiet van het aantal requests per seconden krijgt u de volgende body

{ ‘error’: “Limit exceeded of 5 request(s) in 1 second(s)” }

In het geval u over de maximale grootte heen gaat, zult u een response ontvangen met HTTP method 400 (Bad Request) met onderstaande body:

{“error”:“Request body is groter dan toegestaan”,“toegestaan”:“26214400 bytes”,“ontvangen”:“139810386 bytes”}"

Autorisatie

Token based

Access tokens worden door Faster Forward Elements gebruikt om te identificeren welke partij de webservices bevraagt en om bepaalde delen van de API af te schermen.

Een access token is uniek binnen het systeem en wordt pas aangemaakt zodra een derde partij deze opvraagt. De access token heeft daarnaast als functie om diverse delen van de API af te schermen middels rechten, oftewel scopes.

Welke webservices en delen van de API u kunt gebruiken, hangt geheel af welke gegevens u nodig heeft. Dit wordt bepaald door Faster Forward zelf en onze klant, welke uw opdrachtgever is.

Flows

Access tokens kunnen via verschillende flows verkregen worden. Welke flow u moet gebruiken hangt af van de voor soort applicatie en wat voor soort data u wilt gaan bevragen.

Faster Forward Elements API kent op dit moment de volgende flows:

 • Organisation flow

 • Authorization code flow

 • Implicit flow

Organisation flow

Deze flow wordt gebruikt indien u gegevens wilt ophalen die zich in de scope van een organisatie bevinden.

U kunt deze flow alleen gebruiken indien u een online server side applicatie heeft.

De flow is op te delen in 5 stappen welke hieronder staan beschreven:

 1. De eerste stap in het bevragen van een webservice is het verkrijgen van een zogenaamde access token. Het verkrijgen van een access token verloopt via een HTTP POST request.

 2. Indien succesvol zal de token server een access token terugsturen naar uw applicatie.

 3. Indien u een webservice wilt gaan bevragen, zult u de access token die in stap 2 verkregen is, mee moeten sturen.

 4. Afhankelijk van welke webservice u bevraagd heeft, wordt er door webservice een response teruggeven.

 5. De laatste stap is het verwerken van het response object op het betreffende platform. Hoe dit wordt vormgegeven is uiteraard geheel aan u.

De eerste stap in het bevragen van een webservice is het verkrijgen van een zogenaamde Access en Refresh token.

Authorization code flow

Deze flow wordt gebruikt indien u als derde partij gegevens wilt ophalen ten behoeve van een Elements gebruiker, vanuit een omgeving waar client credentials veilig kunnen worden opgeslagen.

De flow is op te delen de stappen die hieronder staan beschreven:

 1. Voor het verkrijgen van gegevens uit Elements via een derde partij kan een autorizatie code worden opgevraagd, via een HTTP GET request.

 2. Als de gebruiker nog niet is ingelogd in de Elements omgeving wordt hij doorverwezen naar het inlog scherm, waar hij zijn gebruikersnaam en wachtwoord dient op te geven.

 3. Daarna ziet de gebruiker een overzicht van scopes waarvoor hij Elements toestemming verleent om gegevens te delen. Nadat de gebruiker toestemming heeft verleend wordt er een autorizatie code naar de redirect url gestuurd.

 4. Deze autorizatie code kunt u inwisselen voor een access token via een HTTP POST request.

 5. Indien succesvol zal de token server een access token terugsturen naar uw applicatie.

 6. Indien u een webservice wilt gaan bevragen, zult u de access token die in stap 5 verkregen is, mee moeten sturen.

 7. Afhankelijk van welke webservice u bevraagd heeft, wordt er door webservice een response teruggeven.

 8. De laatste stap is het verwerken van het response object op het betreffende platform. Hoe dit wordt vormgegeven is uiteraard geheel aan u.

Implicit flow

Deze flow wordt gebruikt indien u als derde partij gegevens wilt ophalen ten behoeve van een Elements gebruiker, vanuit een omgeving waar client credentials niet veilig kunnen worden opgeslagen.

De flow is op te delen de stappen die hieronder staan beschreven:

 1. Met de configuratie gegevens kan een access token worden opgevraagd, via een HTTP GET request.

 2. Als de gebruiker nog niet is ingelogd in de Elements omgeving wordt hij doorverwezen naar het inlog scherm, waar hij zijn gebruikersnaam en wachtwoord dient op te geven.

 3. Daarna ziet de gebruiker een overzicht van scopes waarvoor hij Faster Forward toestemming verleent om gegevens te delen. Nadat de gebruiker toestemming heeft verleend wordt er een access token verschaft.

 4. Indien u een webservice wilt gaan bevragen, zult u de access token die in stap 2 verkregen is, mee moeten sturen.

 5. Afhankelijk van welke webservice u bevraagd heeft, wordt er door webservice een response teruggeven.

 6. De laatste stap is het verwerken van het response object op het betreffende platform. Hoe dit wordt vormgegeven is uiteraard geheel aan u.

Organisation flow

Organisation flow
POST/oauth/access_token

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/oauth/access_token
Request  Access Token
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
PHP_AUTH_USER: Faster Forward
PHP_AUTH_PW: ***************
Body
grant_type=organisation&organisation={ORGANISATIE_ID}&webservice={WEBSERVICE}&scope={SCOPES}
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "access_token": "5db1cf97f8fd66f295c33eae616227e69de4d",
 "expires_in": 3600,
 "token_type": "Bearer",
 "scope": "{SCOPES}",
 "refresh_token": "6ebffce35d81e24463336fc2a8c8cc9d23b8c"
}
Response  400
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
  "error_description" : {ERROR_MESSAGE_DESCRIPTION},
  "error" :{ERROR_MESSAGE_CODE}
}

Authorization code flow

Authorization code flow
GET/oauth/authorize?response_type=code&client_id={CLIENT_ID}&webservice={WEBSERVICE}&scope={SCOPE}&state={STATE}&redirect_uri={REDIRECT_URI}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/oauth/authorize?response_type=code&client_id=Faster Forward&webservice=data&scope=klantdossier.read&state=1234&redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob
URI Parameters
VerbergBekijk
CLIENT_ID
string (verplicht) Voorbeeld: Faster Forward
WEBSERVICE
string (verplicht) Voorbeeld: data
SCOPE
string (verplicht) Voorbeeld: klantdossier.read
STATE
string (verplicht) Voorbeeld: 1234
REDIRECT_URI
string (optioneel) Voorbeeld: urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob
Response  200
VerbergBekijk

Er zal worden redirect naar de opgegeven REDIRECT_URI, met de code toegevoegd als query parameter. Als de REQUEST_URI wordt weggelaten, of gelijk is aan ‘urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob’ zal de titel van het venster de code bevatten.

Authorization code inwisselen

Authorization code inwisselen
POST/oauth/access_token

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/oauth/access_token
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
PHP_AUTH_USER: Faster Forward
PHP_AUTH_PW: ***************
Body
grant_type=authorization_code&code={CODE}
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "access_token": "5db1cf97f8fd66f295c33eae616227e69de4d",
 "expires_in": 3600,
 "token_type": "Bearer",
 "scope": "{SCOPES}",
 "refresh_token": "6ebffce35d81e24463336fc2a8c8cc9d23b8c"
}
Response  400
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
  "error_description" : {ERROR_MESSAGE_DESCRIPTION},
  "error" :{ERROR_MESSAGE_CODE}
}

Refresh token

Refresh token
POST/oauth/access_token

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/oauth/access_token
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
PHP_AUTH_USER: Faster Forward
PHP_AUTH_PW: ***************
Body
grant_type=refresh_token&refresh_token=6ebffce35d81e24463336fc2a8c8cc9d23b8c
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "access_token": "5db1cf97f8fd66f295c33eae616227e69de4d",
 "expires_in": 3600,
 "token_type": "Bearer",
 "scope": "{SCOPES}",
 "refresh_token": "6ebffce35d81e24463336fc2a8c8cc9d23b8c"
}
Response  400
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
  "error_description" : {ERROR_MESSAGE_DESCRIPTION},
  "error" :{ERROR_MESSAGE_CODE}
}

Implicit flow

Implicit flow
GET/oauth/authorize?response_type=token&client_id={CLIENT_ID}&webservice={WEBSERVICE}&scope={SCOPE}&state={STATE}&redirect_uri={REDIRECT_URI}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/oauth/authorize?response_type=token&client_id=Faster Forward&webservice=data&scope=klantdossier.read&state=1234&redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob
URI Parameters
VerbergBekijk
CLIENT_ID
string (verplicht) Voorbeeld: Faster Forward
WEBSERVICE
string (verplicht) Voorbeeld: data
SCOPE
string (verplicht) Voorbeeld: klantdossier.read
STATE
string (verplicht) Voorbeeld: 1234
REDIRECT_URI
string (optioneel) Voorbeeld: urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob
Response  200
VerbergBekijk

Er zal worden redirect naar de opgegeven REDIRECT_URI, met het access token toegevoegd als query parameter. Als de REQUEST_URI wordt weggelaten, of gelijk is aan ‘urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob’ zal de titel van het venster het access token bevatten.

Klantdossier

Klantdossier

Klantdossier collectie
GET/api/data/klantdossiers{?access_token,relatienummer,omschrijving,dossierstatus,kantoor,achternaam,geboortedatum,organisatie,kvknummer,straat,nummer,postcode,plaatsnaam,telefoonnummer,emailadres,contractnummer,kenteken,zoekwaarde}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26&relatienummer=4815162342&omschrijving=dossier 5526&dossierstatus=1&kantoor=3888&achternaam=van Test&geboortedatum=1990-03-07&organisatie=Faster Forward B.V.&kvknummer=20128551&straat=Stationsstraat&nummer=14&postcode=4611CC&plaatsnaam=Bergen op Zoom&telefoonnummer=0164210240&emailadres=api@fasterforward.nl&contractnummer=16180339887&kenteken=ECTO-1&zoekwaarde=Janssen
URI Parameters
VerbergBekijk
access_token
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
relatienummer
string (optioneel) Voorbeeld: 4815162342
omschrijving
string (optioneel) Voorbeeld: dossier 5526
dossierstatus
string (optioneel) Voorbeeld: 1
kantoor
string (optioneel) Voorbeeld: 3888
achternaam
string (optioneel) Voorbeeld: van Test
geboortedatum
string (optioneel) Voorbeeld: 1990-03-07
organisatie
string (optioneel) Voorbeeld: Faster Forward B.V.
kvknummer
string (optioneel) Voorbeeld: 20128551
straat
string (optioneel) Voorbeeld: Stationsstraat
nummer
string (optioneel) Voorbeeld: 14
postcode
string (optioneel) Voorbeeld: 4611CC
plaatsnaam
string (optioneel) Voorbeeld: Bergen op Zoom
telefoonnummer
string (optioneel) Voorbeeld: 0164210240
emailadres
string (optioneel) Voorbeeld: api@fasterforward.nl
contractnummer
string (optioneel) Voorbeeld: 16180339887
kenteken
string (optioneel) Voorbeeld: ECTO-1
zoekwaarde
string (optioneel) Voorbeeld: Janssen
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers"
  }
 },
 "_embedded": {
  "klantdossiers": [
   {
    "omschrijving": "Klantdossier",
    "aanmaakdatum": "2016-07-11T00:00:00+0200",
    "deleted": null,
    "relatienummer": null,
    "id": 5526,
    "dossiertype": "klantdossier",
    "status": "Lopend",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526"
     }
    },
    "_embedded": {
     "standaardcorrespondentieadres": {
      "id": 292,
      "straat": "Straatnaam",
      "nummer": "1",
      "toevoeging": "A",
      "postcode": "1234AB",
      "plaatsnaam": "Plaatsnaam",
      "land": "NL"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Klantdossier ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "omschrijving": "Klantdossier",
 "aanmaakdatum": "2016-07-11T00:00:00+0200",
 "deleted": null,
 "relatienummer": null,
 "id": 5526,
 "dossiertype": "klantdossier",
 "status": "Nieuw",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526"
  },
  "registraties": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/registraties"
  },
  "adviseurs": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs"
  },
  "kantoor": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor"
  },
  "klanten": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten",
   "deprecation": "http://api.fasterforward.nl"
  },
  "panden": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/panden"
  },
  "bezittingen": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/bezittingen"
  },
  "producten": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/producten"
  },
  "facturen": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/facturen"
  },
  "documenten": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/documenten"
  },
  "stukken": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/stukken"
  },
  "emails": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/emails"
  },
  "taken": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/taken"
  },
  "klanten/particulier": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier"
  },
  "klanten/zakelijk": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk"
  }
 },
 "_embedded": {
  "standaardcorrespondentieadres": {
   "id": 7793,
   "straat": "Groenhof",
   "nummer": "1",
   "toevoeging": "",
   "postcode": "1275BB",
   "plaatsnaam": "Huizen",
   "land": "NL"
  }
 }
}

Klantdossier toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "omschrijving": "Test dossier",
 "aanmaakdatum": "2017-01-01 10:00:00",
 "relatienummer": "12345",
 "dossierstatus": {
  "id": 1
 },
 "kantoor": {
  "id": 14830
 }
}
Schema
{
 "definitions": {
  "dossier": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "omschrijving": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "aanmaakdatum": {
     "type": "string",
     "format": "datatype-datetime"
    },
    "relatienummer": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "dossierstatus": {
     "type": "object",
     "properties": {
      "id": {
       "type": "integer",
       "format": "datatype-int",
       "minimum": 1
      }
     },
     "required": [
      "id"
     ],
     "additionalProperties": false
    },
    "kantoor": {
     "type": "object",
     "properties": {
      "id": {
       "type": "integer",
       "format": "datatype-int",
       "minimum": 1
      }
     },
     "required": [
      "id"
     ],
     "additionalProperties": false
    },
    "standaardCorrespondentieadres": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "additionalProperties": false,
   "required": [
    "omschrijving",
    "dossierstatus",
    "kantoor"
   ]
  }
 }
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526

Actie toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/acties?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/acties?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "actie": {
  "id": 1
 },
 "omschrijving": "Omschrijving van de actie"
}
Schema
{
 "properties": {
  "actie": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "omschrijving": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  }
 },
 "additionalProperties": false,
 "required": [
  "actie"
 ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/acties/2400

Object overige toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/bezittingen/overige?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/bezittingen/overige?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Voorbeeld Kostbaarheid

{
  "omschrijving": "De geboorte van Venus",
  "catalogusWaarde": 30000,
  "datumAankoop": "2016-01-01",
  "aankoopwaarde": 30000,
  "huidigeWaardeDatum": "2016-01-01",
  "huidigeWaarde": 40000,
  "type": "3",
  "bezittingtype": "Kostbaarheid",
  "plaats": "Overal"
}

Voorbeeld Juwelen

{
  "omschrijving": "test api",
  "catalogusWaarde": 50000,
  "datumAankoop": "2005-02-01",
  "aankoopwaarde": 50000,
  "huidigeWaardeDatum": "2017-01-01",
  "huidigeWaarde": 50000,
  "type": "api type",
  "bezittingtype": "Overige",
  "kostbaarheidType": "Juwelen"
}
Schema
{
  "title": "",
  "type": "object",
  "properties": {
    "omschrijving": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "catalogusWaarde": {
      "type": "number",
      "multipleOf": 0.01,
      "minimum": -99999999.99,
      "maximum": 99999999.99
    },
    "datumAankoop": {
      "type": "string",
      "format": "datatype-date"
    },
    "aankoopwaarde": {
      "type": "number",
      "multipleOf": 0.01,
      "minimum": -99999999.99,
      "maximum": 99999999.99
    },
    "huidigeWaardeDatum": {
      "type": "string",
      "format": "datatype-date"
    },
    "huidigeWaarde": {
      "type": "number",
      "multipleOf": 0.01,
      "minimum": -99999999.99,
      "maximum": 99999999.99
    },
    "type": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "bezittingtype": {
      "enum": [
        "Kostbaarheid",
        "Overige"
      ]
    },
    "kostbaarheidType": {
      "enum": [
        "Antiek",
        "Aquarellen",
        "Audio-/Video-apparatuur",
        "Autotelefoon",
        "Bijzondere bezitting",
        "Boek",
        "Bont",
        "Elektrisch versterkte muziekinstrumenten",
        "Foto-Film",
        "Golfuitrusting",
        "Horloges",
        "Juwelen",
        "Kunst",
        "Lichtreclame",
        "Modelbouw",
        "Muziekinstrument",
        "Optische instrumenten",
        "Overige",
        "Porselein",
        "Postzegels en munten",
        "Recreatiezaken",
        "Schilderij",
        "Sportfiets",
        "Stereo-Video binnenshuis",
        "Stereo-Video buitenshuis",
        "Surfuitrusting",
        "(Oosterse) Tapijten",
        "Verzameling",
        "Visuitrusting"
      ]
    },
    "plaats": {
      "enum": [
        "Overal",
        "Adres",
        "Overig"
      ]
    },
    "adres": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "id": {
          "type": "integer",
          "format": "datatype-int",
          "minimum": 1
        }
      },
      "required": [
        "id"
      ],
      "additionalProperties": false
    }
  },
  "required": [
    "bezittingtype"
  ],
  "additionalProperties": false
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/bezittingen/184

Object voertuig toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/bezittingen/voertuigen?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/bezittingen/voertuigen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Voorbeeld Auto

{
  "omschrijving": "37GLPD - Volkswagen Golf V5 GTI",
  "merk": "Volkswagen",
  "catalogusWaarde": 26000,
  "datumAankoop": "2016-01-01",
  "aankoopwaarde": 7500,
  "huidigeWaardeDatum": "2016-01-01",
  "huidigeWaarde": 7000,
  "kenteken": "37GLPD",
  "bouwjaar": "2001-01-01",
  "gewicht": 1252,
  "type": "Hatchback",
  "uitvoering": "V5 GTI",
  "model": "Golf",
  "kilowatt": 125,
  "aantalPk": 170,
  "meldcode": "123",
  "cilinderinhoud": 2400,
  "bezittingtype": "Auto",
  "alarminstallatie": "Fabriek ingebouwd alarm klasse 1"
}

Voorbeeld E-bike

{
  "omschrijving": "Batavus Barcelona",
  "merk": "Batavus",
  "catalogusWaarde": 2000,
  "datumAankoop": "2005-02-01",
  "aankoopwaarde": 900,
  "huidigeWaardeDatum": "2017-01-01",
  "huidigeWaarde": 500,
  "bouwjaar": "2000-06-01",
  "model": "Barcelona",
  "bezittingtype": "Fiets",
  "fietsType": "E-bike"
}

Voorbeeld Catamaran

{
  "omschrijving": "Hobie cat tiger 1455",
  "merk": "Hobie",
  "catalogusWaarde": 10000,
  "datumAankoop": "2017-02-01",
  "aankoopwaarde": 5000,
  "huidigeWaardeDatum": "2017-01-01",
  "huidigeWaarde": 5000,
  "bouwjaar": "2009-06-01",
  "model": "Cat tiger",
  "bezittingtype": "Boot",
  "bootType": "Catamaran"
}
Schema
{
  "title": "",
  "type": "object",
  "properties": {
    "omschrijving": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "merk": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "catalogusWaarde": {
      "type": "number",
      "multipleOf": 0.01,
      "minimum": -99999999.99,
      "maximum": 99999999.99
    },
    "datumAankoop": {
      "type": "string",
      "format": "datatype-date"
    },
    "aankoopwaarde": {
      "type": "number",
      "multipleOf": 0.01,
      "minimum": -99999999.99,
      "maximum": 99999999.99
    },
    "huidigeWaardeDatum": {
      "type": "string",
      "format": "datatype-date"
    },
    "huidigeWaarde": {
      "type": "number",
      "multipleOf": 0.01,
      "minimum": -99999999.99,
      "maximum": 99999999.99
    },
    "kenteken": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 50
    },
    "bouwjaar": {
      "type": "string",
      "format": "datatype-date"
    },
    "gewicht": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
    },
    "type": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "uitvoering": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "model": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "kilowatt": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
    },
    "aantalPk": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
    },
    "meldcode": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "cilinderinhoud": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
    },
    "bezittingtype": {
      "enum": [
        "Auto",
        "Caravan",
        "Brommer",
        "Motor",
        "Boot",
        "Fiets",
        "Aanhangwagen",
        "Vrachtwagen"
      ]
    },
    "bootType": {
      "enum": [
        "Anders",
        "Catamaran",
        "Jetski",
        "Kano",
        "Motor sportboot",
        "Motor-sailer",
        "Motorboot",
        "Motorjacht",
        "Motorzeiljacht",
        "Opblaas boot",
        "Open boot",
        "Platbodem",
        "Roeiboot",
        "Rubberboot",
        "Sloep",
        "Surf-, zeilplank",
        "Trimaran",
        "Visboot",
        "Vlet",
        "Zeilboot"
      ]
    },
    "fietsType": {
      "enum": [
        "Anders",
        "Bakfiets",
        "Citybike",
        "Driewieler",
        "E-bike",
        "Fiets met hulpmotor",
        "High speed E-bike",
        "MTB/ATB",
        "Racefiets",
        "Rijwiel",
        "Tandem",
        "Vouwfiets"
      ]
    },
    "alarminstallatie": {
      "enum": [
        "Fabriek ingebouwd alarm klasse 1",
        "Fabriek ingebouwd alarm klasse 2",
        "Fabriek ingebouwd alarm klasse 3",
        "Fabriek ingebouwd alarm klasse 4",
        "Fabriek ingebouwd alarm klasse 5",
        "Klasse 1",
        "Klasse 2",
        "Klasse 3",
        "Klasse 4",
        "Klasse 5"
      ]
    }
  },
  "required": [
    "bezittingtype"
  ],
  "additionalProperties": false
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/bezittingen/183

Object voertuig toevoegen DEPRECATED
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/bezittingen/voertuig?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/bezittingen/voertuig?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "omschrijving": "37GLPD - Volkswagen Golf V5 GTI",
 "merk": "Volkswagen",
 "catalogusWaarde": 26000,
 "datumAankoop": "2016-01-01",
 "aankoopwaarde": 7500,
 "huidigeWaardeDatum": "2016-01-01",
 "huidigeWaarde": 7000,
 "kenteken": "37GLPD",
 "bouwjaar": "2001-01-01",
 "gewicht": 1252,
 "type": "Hatchback",
 "uitvoering": "V5 GTI",
 "model": "Golf",
 "kilowatt": 125,
 "aantalPk": 170,
 "meldcode": "123",
 "cilinderinhoud": 2400,
 "bezittingtype": "Auto",
 "alarminstallatie": "Fabriek ingebouwd alarm klasse 1"
}
Schema
{
 "title": "",
 "type": "object",
 "properties": {
  "omschrijving": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "merk": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "catalogusWaarde": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "datumAankoop": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "aankoopwaarde": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "huidigeWaardeDatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "huidigeWaarde": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "kenteken": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 50
  },
  "bouwjaar": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "gewicht": {
   "type": "integer",
   "format": "datatype-int",
   "minimum": 1
  },
  "type": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "uitvoering": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "model": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "kilowatt": {
   "type": "integer",
   "format": "datatype-int",
   "minimum": 1
  },
  "aantalPk": {
   "type": "integer",
   "format": "datatype-int",
   "minimum": 1
  },
  "meldcode": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "cilinderinhoud": {
   "type": "integer",
   "format": "datatype-int",
   "minimum": 1
  },
  "bezittingtype": {
   "enum": [
    "Auto",
    "Caravan",
    "Brommer",
    "Motor",
    "Boot",
    "Fiets",
    "Aanhangwagen",
    "Vrachtwagen"
   ]
  },
  "bootType": {
   "enum": [
    "Anders",
    "Catamaran",
    "Jetski",
    "Kano",
    "Motor sportboot",
    "Motor-sailer",
    "Motorboot",
    "Motorjacht",
    "Motorzeiljacht",
    "Opblaas boot",
    "Open boot",
    "Platbodem",
    "Roeiboot",
    "Rubberboot",
    "Sloep",
    "Surf-, zeilplank",
    "Trimaran",
    "Visboot",
    "Vlet",
    "Zeilboot"
   ]
  },
  "fietsType": {
   "enum": [
    "Anders",
    "Bakfiets",
    "Citybike",
    "Driewieler",
    "E-bike",
    "Fiets met hulpmotor",
    "High speed E-bike",
    "MTB/ATB",
    "Racefiets",
    "Rijwiel",
    "Tandem",
    "Vouwfiets"
   ]
  },
  "alarminstallatie": {
   "enum": [
    "Fabriek ingebouwd alarm klasse 1",
    "Fabriek ingebouwd alarm klasse 2",
    "Fabriek ingebouwd alarm klasse 3",
    "Fabriek ingebouwd alarm klasse 4",
    "Fabriek ingebouwd alarm klasse 5",
    "Klasse 1",
    "Klasse 2",
    "Klasse 3",
    "Klasse 4",
    "Klasse 5"
   ]
  }
 },
 "required": [
  "bezittingtype"
 ],
 "additionalProperties": false
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/bezittingen/182

Pand toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/panden?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/panden?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Niet-bestaand adres

{
  "postcode" : "4651ME",
  "nummer" : "3",
  "toevoeging" : "B",
  "straat" : "Grimbergen",
  "plaatsnaam" : "Steenbergen",
  "gemeente" : "Steenbergen",
  "provincie" : "Noord-Brabant",
  "land" : "NL",
  "categorie" : "Standaard",
  "type" : "Pand"
}

Bestaand adres

{
  "id" : 7796,
  "type" : "Pand"
}
Schema
Niet-bestaand adres:

{
  "properties": {
    "postcode": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "nummer": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 25
    },
    "toevoeging": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "straat": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "plaatsnaam": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "gemeente": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "provincie": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "land": {
      "enum": [
        "AD","AE","AF","AG","AI","AL","AM","AN","AO","AQ","AR","AS","AT","AU","AW","AX",
        "AZ","BA","BB","BD","BE","BF","BG","BH","BI","BJ","BL","BM","BN","BO","BQ","BR",
        "BS","BT","BV","BW","BY","BZ","CA","CC","CD","CF","CG","CH","CI","CK","CL","CM",
        "CN","CO","CR","CS","CU","CV","CW","CX","CY","CZ","DE","DJ","DK","DM","DO","DZ",
        "EC","EE","EG","EH","ER","ES","ET","FI","FJ","FK","FM","FO","FR","GA","GB","GD",
        "GE","GF","GG","GH","GI","GL","GM","GN","GP","GQ","GR","GS","GT","GU","GW","GY",
        "HK","HM","HN","HR","HT","HU","ID","IE","IL","IM","IN","IO","IQ","IR","IS","IT",
        "JE","JM","JO","JP","KE","KG","KH","KI","KM","KN","KP","KR","KW","KY","KZ","LA",
        "LB","LC","LI","LK","LR","LS","LT","LU","LV","LY","MA","MC","MD","ME","MF","MG",
        "MH","MK","ML","MM","MN","MO","MP","MQ","MR","MS","MT","MU","MV","MW","MX","MY",
        "MZ","NA","NC","NE","NF","NG","NI","NL","NO","NP","NR","NU","NZ","OM","PA","PE",
        "PF","PG","PH","PK","PL","PM","PN","PR","PS","PT","PW","PY","QA","RE","RO","RS",
        "RU","RW","SA","SB","SC","SD","SE","SG","SH","SI","SJ","SK","SL","SM","SN","SO",
        "SR","ST","SV","SX","SY","SZ","TC","TD","TF","TG","TH","TJ","TK","TL","TM","TN",
        "TO","TR","TT","TV","TW","TZ","UA","UG","UM","US","UY","UZ","VA","VC","VE","VG",
        "VI","VN","VU","WF","WS","YE","YT","ZA","ZM","ZW"
      ]
    },
    "categorie": {
      "enum": [
        "Standaard",
        "Postbus",
        "Antwoordnummer"
      ]
    },
    "type": {
      "enum": [
        "Afleveradres",
        "Algemeen",
        "Bezoekadres",
        "Correspondentieadres",
        "Factuuradres",
        "Pand",
        "Priveadres"
      ]
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "required": [
    "plaatsnaam",
    "type"
  ]
}

Bestaand adres:

{
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
    },
    "type": {
      "enum": [
        "Afleveradres",
        "Algemeen",
        "Bezoekadres",
        "Correspondentieadres",
        "Factuuradres",
        "Pand",
        "Priveadres"
      ]
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "required": [
    "id",
    "type"
  ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/panden/7796

Propositie toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/proposities?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/proposities?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "naam": "Naam van de propositie"
}
Schema
{
 "properties": {
  "naam": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  }
 },
 "additionalProperties": false,
 "required": [
  "naam"
 ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/proposities/1

Registratie ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/registraties?access_token={ACCESS_TOKEN}]&publiek={PUBLIEK}&gearchiveerd={GEARCHIVEERD}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/registraties?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]&publiek=1&gearchiveerd=0
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
PUBLIEK
boolean (optioneel) Voorbeeld: 1
GEARCHIVEERD
boolean (optioneel) Voorbeeld: 0
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/registraties"
  }
 },
 "_embedded": {
  "registraties": [
   {
    "omschrijving": "<p>Telefonisch contact opgenomen met de klant, hij komt binnenkort langs voor een orienterend gesprek</p>\n",
    "onderwerp": "Contact met klant",
    "publiek": true,
    "factureerbaar": null,
    "boekdatum": "2015-12-30T09:45:00+0100",
    "gearchiveerd": false,
    "verbruik": 0,
    "id": 275814,
    "registratietype": "Telefoongesprek",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/registraties/275814"
     }
    },
    "_embedded": {
     "persoon": [
      {
       "id": 120955,
       "geslacht": "vrouw",
       "initialen": "K.",
       "titel": "",
       "voornaam": "Kim",
       "tussenvoegsel": "",
       "achternaam": "Jansen - de Jong",
       "bsn": "",
       "nationaliteitId": 1,
       "burgerlijkestaatId": null,
       "weergavenaam": "Medior, Voornaam (I.)",
       "geboortedatum": null,
       "pensioendatum": null
      }
     ]
    }
   },
   {
    "omschrijving": "<p>Klant nogmaals benaderd, was nog niet langs geweest</p>\n",
    "onderwerp": "Telefoongesprek Paul",
    "publiek": true,
    "factureerbaar": true,
    "boekdatum": "2016-01-15T09:45:00+0100",
    "gearchiveerd": false,
    "verbruik": 10,
    "id": 275815,
    "registratietype": "Telefoongesprek",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/registraties/275815"
     }
    },
    "_embedded": {
     "persoon": [
      {
       "id": 120955,
       "geslacht": "vrouw",
       "initialen": "K.",
       "titel": "",
       "voornaam": "Kim",
       "tussenvoegsel": "",
       "achternaam": "Jansen - de Jong",
       "bsn": "",
       "nationaliteitId": 1,
       "burgerlijkestaatId": null,
       "weergavenaam": "Jansen - de Jong, Kim (K.)",
       "geboortedatum": null,
       "pensioendatum": null
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/registraties"
  }
 },
 "_embedded": {
  "registraties": [
   {
    "omschrijving": "Er is een email aangemaakt (en verzonden)",
    "onderwerp": "Activeer uw Faster Forward mijnDigimap",
    "publiek": false,
    "factureerbaar": null,
    "boekdatum": "2016-08-05T17:27:11+0200",
    "gearchiveerd": false,
    "verbruik": null,
    "id": 275822,
    "registratietype": "E-mail/Brief",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/registraties/275822"
     },
     "email": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/emails/9"
     },
     "product": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/diensten/6734"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Registratie toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/registraties?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/registraties?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "omschrijving": "Dit is de omschrijving",
 "onderwerp": "Dit is het onderwerp",
 "registratiedatum": "2017-01-01 10:00:00",
 "boekdatum": "2017-01-01 10:00:00",
 "activiteit": {
  "id": 1
 },
 "registratietype": {
  "id": 7
 },
 "systeemregistratie": false,
 "persoon": {
  "id": 112794
 }
}
Schema
{
 "title": "Registratie",
 "type": "object",
 "properties": {
  "omschrijving": {
   "type": "string",
   "minLength": 1
  },
  "onderwerp": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "registratiedatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-datetime"
  },
  "boekdatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-datetime"
  },
  "activiteit": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "registratietype": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "systeemregistratie": {
   "type": "boolean"
  },
  "persoon": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  }
 },
 "required": [
  "omschrijving",
  "activiteit",
  "registratietype",
  "systeemregistratie"
 ],
 "additionalProperties": false,
 "oneOf": [
  {
   "properties": {
    "systeemregistratie": {
     "enum": [
      true
     ]
    }
   }
  },
  {
   "properties": {
    "systeemregistratie": {
     "enum": [
      false
     ]
    }
   },
   "required": [
    "persoon"
   ]
  }
 ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/registraties/275826

Standaard correspondentieadres wijzigen
PATCH/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

PATCH https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "standaardCorrespondentieadres": {
  "id": 1
 }
}
Schema
{
 "properties": {
  "standaardCorrespondentieadres": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  }
 },
 "additionalProperties": false,
 "required": [
  "standaardCorrespondentieadres"
 ]
}
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html

Klant - particulier

Klant collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier"
  }
 },
 "_embedded": {
  "particulier": [
   {
    "id": 120954,
    "geslacht": "man",
    "initialen": "A.",
    "titel": "",
    "voornaam": "Aad",
    "tussenvoegsel": "",
    "achternaam": "Jansen",
    "bsn": "559795178",
    "nationaliteitId": 1,
    "nationaliteit": "Nederlandse",
    "burgerlijkestaatId": 1,
    "burgerlijkestaat": "Gehuwd (gemeenschap van goederen)",
    "weergavenaam": "Jansen, Aad (A.)",
    "geboortedatum": "1960-01-01T00:00:00+01:00",
    "pensioendatum": "2027-01-01T00:00:00+01:00",
    "overleden": "nee",
    "datumOverlijden": null,
    "dossierrol": "Eerste persoon",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954"
     }
    }
   },
   {
    "id": 120955,
    "geslacht": "vrouw",
    "initialen": "K.",
    "titel": "",
    "voornaam": "Kim",
    "tussenvoegsel": "",
    "achternaam": "Jansen - de Jong",
    "bsn": "004864645",
    "nationaliteitId": 1,
    "nationaliteit": "Nederlandse",
    "burgerlijkestaatId": 1,
    "burgerlijkestaat": "Gehuwd (gemeenschap van goederen)",
    "weergavenaam": "Jansen - de Jong, Kim (K.)",
    "geboortedatum": "1965-04-21T00:00:00+01:00",
    "pensioendatum": "2032-04-21T00:00:00+02:00",
    "overleden": "nee",
    "datumOverlijden": null,
    "dossierrol": "Partner",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120955"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Klant ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 120954,
 "geslacht": "man",
 "initialen": "A.",
 "titel": "",
 "voornaam": "Aad",
 "tussenvoegsel": "",
 "achternaam": "Jansen",
 "bsn": "559795178",
 "nationaliteitId": 1,
 "nationaliteit": "Nederlandse",
 "burgerlijkestaatId": 1,
 "burgerlijkestaat": "Gehuwd (gemeenschap van goederen)",
 "weergavenaam": "Jansen, Aad (A.)",
 "geboortedatum": "1960-01-01T00:00:00+01:00",
 "pensioendatum": "2027-01-01T00:00:00+01:00",
 "overleden": "nee",
 "datumOverlijden": null,
 "dossierrol": "Eerste persoon",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954"
  },
  "profielfoto": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/profielfoto"
  },
  "adressen": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/adressen"
  },
  "emailadressen": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/emailadressen"
  },
  "rekeningnummers": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/rekeningnummers"
  },
  "telefoonnummers": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/telefoonnummers"
  }
 }
}

Klant toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier?access_token={ACCESS_TOKEN}&rol={ROL_NAAM}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26&rol=eerste-persoon
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
ROL_NAAM
string (verplicht) Voorbeeld: eerste-persoon

Keuzen: eerste-persoon partner kind

Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "geslacht": "Man",
 "initialen": "J.",
 "titel": "dhr",
 "voornaam": "Jan",
 "tussenvoegsel": "de",
 "achternaam": "Nijs",
 "bsn": "695803888",
 "geboortedatum": "1980-01-25T00:00:00+01:00"
}
Schema
{
 "definitions": {
  "persoon": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "achternaam": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "tussenvoegsel": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "voornaam": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "volledigeVoornamen": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "initialen": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "titel": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "geboortedatum": {
     "type": "string",
     "format": "datatype-date"
    },
    "geboorteplaats": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "geslacht": {
     "enum": [
      "Man",
      "Vrouw"
     ]
    },
    "bsn": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "burgerlijkestaat": {
     "enum": [
      "Gehuwd (gemeenschap van goederen)",
      "Gehuwd met huwelijkse voorwaarden",
      "Alleenstaand",
      "Samenwonend met samenlevingscontract",
      "Samenwonend zonder samenlevingscontract",
      "Partnerregistratie in gemeenschap van goederen",
      "Partnerregistratie onder registratievoorwaarden",
      "Gehuwd volgens buitenlands recht",
      "Gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen",
      "Partnerregistratie in beperkte gemeenschap van goederen"
     ]
    },
    "nationaliteit": {
     "enum": [
      "Afgaanse",
      "Albanese",
      "Algerijnse",
      "Amerikaans Burger",
      "Amerikaans Onderdaan",
      "Andorrese",
      "Angolese",
      "Argentijnse",
      "Australische",
      "Bahamaanse",
      "Bahreinse",
      "Barbadaanse",
      "Behandeld als Nederlander",
      "Belgische",
      "Beliziaanse",
      "Beninse",
      "Bhutaanse",
      "Boliviaanse",
      "Botswaanse",
      "Braziliaanse",
      "British National (Overseas)",
      "Brits Burger",
      "Brits Onderdaan",
      "Brits Overzees Burger",
      "Bruneise",
      "Bulgaarse",
      "Burger Sovjetunie",
      "Burger van Antigua en Barbuda",
      "Burger van Armenie",
      "Burger van Azerbajdsjan",
      "Burger van Bangladesh",
      "Burger van Belarus (Wit-Rusland)",
      "Burger van Bosni&euml;-Herzegovina",
      "Burger van Britse Afhankelijke Gebieden",
      "Burger van Burkina Faso",
      "Burger van De Bondsrepubliek Duitsland",
      "Burger van De Marshalleilanden",
      "Burger van de Ver. Arabische Emiraten",
      "Burger van Dominica",
      "Burger van Dominicaanse Republiek",
      "Burger van Georgi&euml;",
      "Burger van India",
      "Burger van Kazachstan",
      "Burger van Kosovo",
      "Burger van Kroati&euml;",
      "Burger van Kyrgyzstan",
      "Burger van Mauritani&euml;",
      "Burger van Mauritius",
      "Burger van Moldavi&euml;",
      "Burger van Montenegro",
      "Burger van Niger",
      "Burger van Nigeria",
      "Burger van Oekraine",
      "Burger van Oezbekistan",
      "Burger van Papua-Nieuwguinea",
      "Burger van Rusland",
      "Burger van S&atilde;o Tom&eacute; en Principe",
      "Burger van Saint Kitts-Nevis",
      "Burger van Servi&euml;",
      "Burger van Servi&euml; en Montenegro",
      "Burger van Sint Vincent en de Grenadinen",
      "Burger van Sloveni&euml;",
      "Burger van Tadzjikistan",
      "Burger van Timor Leste",
      "Burger van Toerkmenistan",
      "Burger van Trinidad en Tobago",
      "Burger van Ver. Arabische Emiraten",
      "Burmaanse",
      "Burundische",
      "Canadese",
      "Centrafrikaanse",
      "Chileense",
      "Chinese",
      "Colombiaanse",
      "Comorese",
      "Costaricaanse",
      "Cubaanse",
      "Cyprische",
      "Deense",
      "Djiboutiaanse",
      "Ecuadoraanse",
      "Egyptische",
      "Engelse",
      "Equatoriaalguinese",
      "Eritrese",
      "Estnische",
      "Etiopische",
      "Fijische",
      "Filipijnse",
      "Finse",
      "Franse",
      "Gabonese",
      "Gambiaanse",
      "Ghanese",
      "Grenadaanse",
      "Griekse",
      "Guatamalteekse",
      "Guineebissause",
      "Guinese",
      "Guyaanse",
      "Ha&iuml;tiaanse",
      "Hondurese",
      "Hongaarse",
      "Ierse",
      "IJslandse",
      "Indonesische",
      "Iraakse",
      "Iraanse",
      "Isra&euml;lische",
      "Italiaanse",
      "Ivoriaanse",
      "Jamaicaanse",
      "Japanse",
      "Jemenitische",
      "Joegoslavische",
      "Jordaanse",
      "Kaapverdische",
      "Kambodjaanse",
      "Kameroense",
      "Katarese",
      "Kenyaanse",
      "Kiribatische",
      "Koeweitse",
      "Kongolese",
      "Laotiaanse",
      "Lesothaanse",
      "Letse",
      "Libanese",
      "Liberiaanse",
      "Libische",
      "Liechtensteinse",
      "Litouwse",
      "Luxemburgse",
      "Macedonische",
      "Malagassische",
      "Malawische",
      "Maldivische",
      "Maleisische",
      "Malinese",
      "Maltese",
      "Marokkaanse",
      "Mexicaanse",
      "Monegaskische",
      "Mongolische",
      "Mozambiquaanse",
      "Myanmarese",
      "Namibische",
      "Nauruaanse",
      "Nederlandse",
      "Nepalese",
      "Nicaraguaanse",
      "Nieuwzeelandse",
      "Noordjemenitische",
      "Noordkoreaanse",
      "Noorse",
      "Omanitische",
      "Onbekend",
      "Oostduitse",
      "Oostenrijkse",
      "Pakistaanse",
      "Panamese",
      "Paraguayaanse",
      "Peruaanse",
      "Poolse",
      "Portugese",
      "Roemeense",
      "Rwandese",
      "Salvadoraanse",
      "Sanmarinese",
      "Saoediarabische",
      "Senegalese",
      "Seychelse",
      "Sierraleoonse",
      "Singaporaanse",
      "Sintluciaanse",
      "Slowaakse",
      "Soedanese",
      "Solomoneilandse",
      "Somalische",
      "Spaanse",
      "Srilankaanse",
      "Staatloos",
      "Surinaamse",
      "Swazische",
      "Syrische",
      "Taiwanese",
      "Tanzaniaanse",
      "Thaise",
      "Togolese",
      "Tongaanse",
      "Tsjadische",
      "Tsjechische",
      "Tsjechoslowaakse",
      "Tunesische",
      "Turkse",
      "Tuvaluaanse",
      "Ugandese",
      "Uruguayaanse",
      "Vanuatuse",
      "Vastgesteld niet-Nederlander",
      "Vaticaanse",
      "Venezolaanse",
      "Vietnamese",
      "Westsamoaanse",
      "Za&iuml;rese",
      "Za&iuml;rese (Congolese)",
      "Zambiaanse",
      "Zimbabwaanse",
      "Zuidafrikaanse",
      "Zuidjemenitische",
      "Zuidkoreaanse",
      "Zweedse",
      "Zwitserse"
     ]
    },
    "overleden": {
     "type": "boolean"
    },
    "datumOverleden": {
     "type": "string",
     "format": "datatype-date"
    }
   },
   "additionalProperties": false,
   "required": [
    "achternaam"
   ]
  }
 }
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120961
Response  400
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "total": 1,
 "message": "Validatie fouten",
 "_links": {
  "help": {
   "href": "http://api.fasterforward.nl/",
   "title": "Validatie informatie"
  }
 },
 "_embedded": {
  "errors": [
   {
    "path": "",
    "message": "Required properties missing: [\"achternaam\"]"
   }
  ]
 }
}

Klant wijzigen
PATCH/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

PATCH https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120967?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120967
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "standaardCorrespondentieadres": {
  "id": 7793
 }
}
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Response  400
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "total": 1,
 "message": "Validatie fouten",
 "_links": {
  "help": {
   "href": "http://api.fasterforward.nl/",
   "title": "Validatie informatie"
  }
 },
 "_embedded": {
  "errors": [
   {
    "path": "",
    "message": "Required properties missing: [\"standaardCorrespondentieadres\"]"
   }
  ]
 }
}

Adres collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/adressen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/adressen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/adressen"
  }
 },
 "_embedded": {
  "adressen": [
   {
    "id": 7790,
    "straat": "Nieuwemarkt",
    "nummer": "2",
    "toevoeging": "",
    "postcode": "3011HP",
    "plaatsnaam": "Rotterdam",
    "postcodegebied": "3011",
    "longitude": null,
    "latitude": null,
    "categorie": "default",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/adressen/7790"
     }
    },
    "_embedded": {
     "types": [
      {
       "id": 7,
       "naam": "correspondentieadres"
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

Adres ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/adressen/{ADRES_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/adressen/7790?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
ADRES_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 7790
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 7790,
 "straat": "Nieuwemarkt",
 "nummer": "2",
 "toevoeging": "",
 "postcode": "3011HP",
 "plaatsnaam": "Rotterdam",
 "postcodegebied": "3011",
 "longitude": null,
 "latitude": null,
 "categorie": "default",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/adressen/7790"
  }
 },
 "_embedded": {
  "types": [
   {
    "id": 7,
    "naam": "correspondentieadres"
   }
  ]
 }
}

Adres toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/adressen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120955/adressen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120955
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Niet-bestaand adres

{
  "postcode" : "4651ME",
  "nummer" : "3",
  "toevoeging" : "B",
  "straat" : "Grimbergen",
  "plaatsnaam" : "Steenbergen",
  "gemeente" : "Steenbergen",
  "provincie" : "Noord-Brabant",
  "land" : "NL",
  "categorie" : "Standaard",
  "type" : "Correspondentieadres"
}

Bestaand adres

{
  "id" : 7797,
  "type" : "Factuuradres"
}
Schema
{
  "properties": {
    "postcode": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "nummer": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 25
    },
    "toevoeging": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "straat": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "plaatsnaam": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "gemeente": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "provincie": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "land": {
      "enum": [
        "AD","AE","AF","AG","AI","AL","AM","AN","AO","AQ","AR","AS","AT","AU","AW","AX",
        "AZ","BA","BB","BD","BE","BF","BG","BH","BI","BJ","BL","BM","BN","BO","BQ","BR",
        "BS","BT","BV","BW","BY","BZ","CA","CC","CD","CF","CG","CH","CI","CK","CL","CM",
        "CN","CO","CR","CS","CU","CV","CW","CX","CY","CZ","DE","DJ","DK","DM","DO","DZ",
        "EC","EE","EG","EH","ER","ES","ET","FI","FJ","FK","FM","FO","FR","GA","GB","GD",
        "GE","GF","GG","GH","GI","GL","GM","GN","GP","GQ","GR","GS","GT","GU","GW","GY",
        "HK","HM","HN","HR","HT","HU","ID","IE","IL","IM","IN","IO","IQ","IR","IS","IT",
        "JE","JM","JO","JP","KE","KG","KH","KI","KM","KN","KP","KR","KW","KY","KZ","LA",
        "LB","LC","LI","LK","LR","LS","LT","LU","LV","LY","MA","MC","MD","ME","MF","MG",
        "MH","MK","ML","MM","MN","MO","MP","MQ","MR","MS","MT","MU","MV","MW","MX","MY",
        "MZ","NA","NC","NE","NF","NG","NI","NL","NO","NP","NR","NU","NZ","OM","PA","PE",
        "PF","PG","PH","PK","PL","PM","PN","PR","PS","PT","PW","PY","QA","RE","RO","RS",
        "RU","RW","SA","SB","SC","SD","SE","SG","SH","SI","SJ","SK","SL","SM","SN","SO",
        "SR","ST","SV","SX","SY","SZ","TC","TD","TF","TG","TH","TJ","TK","TL","TM","TN",
        "TO","TR","TT","TV","TW","TZ","UA","UG","UM","US","UY","UZ","VA","VC","VE","VG",
        "VI","VN","VU","WF","WS","YE","YT","ZA","ZM","ZW"
      ]
    },
    "categorie": {
      "enum": [
        "Standaard",
        "Postbus",
        "Antwoordnummer"
      ]
    },
    "type": {
      "enum": [
        "Afleveradres",
        "Algemeen",
        "Bezoekadres",
        "Correspondentieadres",
        "Factuuradres",
        "Pand",
        "Priveadres"
      ]
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "required": [
    "plaatsnaam",
    "type"
  ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120955/adressen/7797

Emailadres collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/emailadressen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/emailadressen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/emailadressen"
  }
 },
 "_embedded": {
  "emailadressen": [
   {
    "id": 40555,
    "naam": "aad-jansen@mailprovider.nl",
    "omschrijving": null,
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/emailadressen/40555"
     }
    },
    "_embedded": {
     "types": [
      {
       "id": 2,
       "naam": "Prive"
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

Emailadres ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/emailadressen/{EMAILADRES_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/emailadressen/40555?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
EMAILADRES_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 40555
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 40555,
 "naam": "aad-jansen@mailprovider.nl",
 "omschrijving": null,
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/emailadressen/40555"
  }
 },
 "_embedded": {
  "types": [
   {
    "id": 2,
    "naam": "Prive"
   }
  ]
 }
}

Emailadres toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/emailadressen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/emailadressen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Niet-bestaand emailadres

{
  "naam": "particulier@home.nl",
  "type" : "Algemeen"
}

Bestaand emailadres

{
  "id": 40559,
  "type" : "Algemeen"
}
Schema
{
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
    },
    "naam": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "type": {
      "enum": [
        "Zakelijk",
        "Prive",
        "Algemeen"
      ]
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "required": [
    "type"
  ],
  "oneOf": [
    {
      "required" : ["id"]
    }, {
      "required" : ["naam"]
    }
  ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/emailadressen/7797

Kenmerk collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/kenmerken?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/kenmerken?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/kenmerken"
  }
 },
 "_embedded": {
  "kenmerken": [
   {
    "id": 4,
    "naam": "Kenmerk 1",
    "vraag": "",
    "omschrijving": "",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/kenmerken/4"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Kenmerk ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/kenmerken/{KENMERK_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/kenmerken/4?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
KENMERK_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 4
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 4,
 "naam": "Kenmerk 1",
 "vraag": "",
 "omschrijving": "",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/kenmerken/4"
  }
 }
}

Kenmerk toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/kenmerken?access_token={ACCESS_TOKEN}

Zowel kenmerk als omschrijving zijn optioneel.

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/kenmerken?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "vraag": {
  "id": 3
 },
 "kenmerk": {
  "id": 3
 },
 "omschrijving": "kenmerk omschrijving"
}
Schema
{
 "title": "PersoonKenmerk",
 "type": "object",
 "properties": {
  "kenmerk": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "vraag": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "omschrijving": {
   "type": "string",
   "minLength": 1
  }
 },
 "additionalProperties": false,
 "required": [
  "kenmerk"
 ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/kenmerken/3
Response  400
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "total": 1,
 "message": "Validatie fouten",
 "_links": {
  "help": {
   "href": "http://api.fasterforward.nl/",
   "title": "Validatie informatie"
  }
 },
 "_embedded": {
  "errors": [
   {
    "path": "",
    "message": "Required properties missing: [\"kenmerk\"]"
   }
  ]
 }
}

Profielfoto meta data ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/profielfoto?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/profielfoto?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 14,
 "naam": "profielfoto.png",
 "extensie": "png",
 "bestandsgrootte": 98429,
 "mimetype": "image/png",
 "omschrijving": "",
 "aanmaakdatum": "2017-09-07T10:13:47+02:00",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/profielfoto"
  },
  "download": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/profielfoto/download"
  }
 }
}
Response  404
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json

Profielfoto binary downloaden
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/profielfoto/download?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/profielfoto/download?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: image/png
Body
<binary data>
Response  404
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json

Rekeningnummer collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/rekeningnummers?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/rekeningnummers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/rekeningnummers"
  }
 },
 "_embedded": {
  "rekeningnummers": [
   {
    "id": 1959,
    "nummer": "662456",
    "iban": "NL58INGB0000662456",
    "bic": "INGBNL2A",
    "land_iso": "NL",
    "naam": "Jansen, Aad (A.)",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/rekeningnummers/1959"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Rekeningnummer ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/rekeningnummers/{REKENINGNUMMER_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/rekeningnummers/1959?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
REKENINGNUMMER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 1959
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 1959,
 "nummer": "662456",
 "iban": "NL58INGB0000662456",
 "bic": "INGBNL2A",
 "land_iso": "NL",
 "naam": "Jansen, Aad (A.)",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/rekeningnummers/1959"
  }
 }
}

Rekeningnummer toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/rekeningnummers?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/rekeningnummers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Niet-bestaand rekeningnummer

{
  "iban" : "NL25RABO0136907539",
  "bic" : "RABONL2U",
  "land" : "NL",
  "type" : "Incasso"
}

Bestaand rekeningnummer

{
  "id" : 1964,
  "type" : "Algemeen"
}
Schema
{
  "oneOf": [
    {
      "properties": {
        "nummer": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 255
        },
        "iban": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 255
        },
        "bic": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 255
        },
        "land": {
          "enum": [
            "AD","AE","AF","AG","AI","AL","AM","AN","AO","AQ","AR","AS","AT","AU","AW","AX",
            "AZ","BA","BB","BD","BE","BF","BG","BH","BI","BJ","BL","BM","BN","BO","BQ","BR",
            "BS","BT","BV","BW","BY","BZ","CA","CC","CD","CF","CG","CH","CI","CK","CL","CM",
            "CN","CO","CR","CS","CU","CV","CW","CX","CY","CZ","DE","DJ","DK","DM","DO","DZ",
            "EC","EE","EG","EH","ER","ES","ET","FI","FJ","FK","FM","FO","FR","GA","GB","GD",
            "GE","GF","GG","GH","GI","GL","GM","GN","GP","GQ","GR","GS","GT","GU","GW","GY",
            "HK","HM","HN","HR","HT","HU","ID","IE","IL","IM","IN","IO","IQ","IR","IS","IT",
            "JE","JM","JO","JP","KE","KG","KH","KI","KM","KN","KP","KR","KW","KY","KZ","LA",
            "LB","LC","LI","LK","LR","LS","LT","LU","LV","LY","MA","MC","MD","ME","MF","MG",
            "MH","MK","ML","MM","MN","MO","MP","MQ","MR","MS","MT","MU","MV","MW","MX","MY",
            "MZ","NA","NC","NE","NF","NG","NI","NL","NO","NP","NR","NU","NZ","OM","PA","PE",
            "PF","PG","PH","PK","PL","PM","PN","PR","PS","PT","PW","PY","QA","RE","RO","RS",
            "RU","RW","SA","SB","SC","SD","SE","SG","SH","SI","SJ","SK","SL","SM","SN","SO",
            "SR","ST","SV","SX","SY","SZ","TC","TD","TF","TG","TH","TJ","TK","TL","TM","TN",
            "TO","TR","TT","TV","TW","TZ","UA","UG","UM","US","UY","UZ","VA","VC","VE","VG",
            "VI","VN","VU","WF","WS","YE","YT","ZA","ZM","ZW"
          ]
        },
        "type": {
          "enum": [
            "Algemeen",
            "Incasso"
          ]
        }
      },

      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "land",
        "type"
      ]
    }, {
      "properties": {
        "id": {
          "type": "integer",
          "format": "datatype-int",
          "minimum": 1
        },
        "type": {
          "enum": [
            "Algemeen",
            "Incasso"
          ]
        }
      },
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "id",
        "type"
      ]
    }
  ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/rekeningnummers/1964

Socialmedia collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/socialmedia?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/socialmedia?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/socialmedia"
  }
 },
 "_embedded": {
  "socialmedia": [
   {
    "id": 1,
    "type": "twitter",
    "url": "http://www.twitter.com/#!/aad-jansen",
    "publiek": "ja",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/socialmedia/1"
     }
    }
   },
   {
    "id": 2,
    "type": "facebook",
    "url": "http://www.facebook.com/aad-jansen",
    "publiek": "ja",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/socialmedia/2"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Socialmedium ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/socialmedia/{SOCIALMEDIA_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/socialmedia/1?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
SOCIALMEDIA_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 1
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 1,
 "type": "twitter",
 "url": "http://www.twitter.com/#!/aad-jansen",
 "publiek": "ja",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/socialmedia/1"
  }
 }
}

Telefoonnummer collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/telefoonnummers?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/telefoonnummers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/telefoonnummers"
  }
 },
 "_embedded": {
  "telefoonnummers": [
   {
    "id": 76402,
    "naam": "06123456789",
    "omschrijving": " ",
    "weergavenaam": "06123456789",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/telefoonnummers/76402"
     }
    },
    "_embedded": {
     "types": [
      {
       "id": 1,
       "naam": "algemeen"
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

Telefoonnummer ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/telefoonnummers/{TELEFOONNUMMER_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/telefoonnummers/76403?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
TELEFOONNUMMER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 76403
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 76402,
 "naam": "06123456789",
 "omschrijving": " ",
 "weergavenaam": "06123456789",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/telefoonnummers/76402"
  }
 },
 "_embedded": {
  "types": [
   {
    "id": 1,
    "naam": "algemeen"
   }
  ]
 }
}

Telefoonnummer toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/particulier/{PERSOON_ID}/telefoonnummers?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/telefoonnummers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 120954
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Niet-bestaand telefoonnummer

{
  "naam": "0610485677",
  "type": "Algemeen"
}

Bestaand telefoonnummer

{
  "id": 76411,
  "type": "Algemeen"
}
Schema
{
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
    },
    "naam": {
      "type": "string",
      "pattern": "^[0-9 ()+-]{1,255}$"
    },
    "type": {
      "enum": [
        "Algemeen",
        "Storingsnummer",
        "Fax",
        "Mobiel",
        "Zakelijk",
        "Skype"
      ]
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "required": [
    "type"
  ],
  "oneOf": [
    {
      "required" : ["id"]
    }, {
      "required" : ["naam"]
    }
  ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/particulier/120954/telefoonnummers/76411

Klant - zakelijk

Klant collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk"
  }
 },
 "_embedded": {
  "zakelijk": [
   {
    "id": 14835,
    "type": "BV",
    "naam": "AEGON",
    "kvknummer": "",
    "btwnummer": "",
    "statutairenaam": "AEGON",
    "handelsnaam": "AEGON",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Klant ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{KLANT_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
KLANT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14835
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 14835,
 "type": "BV",
 "naam": "AEGON",
 "kvknummer": "",
 "btwnummer": "",
 "statutairenaam": "AEGON",
 "handelsnaam": "AEGON",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835"
  },
  "adressen": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/adressen"
  },
  "emailadressen": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/emailadressen"
  },
  "telefoonnummers": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/telefoonnummers"
  },
  "profielfoto": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/profielfoto"
  },
  "rekeningnummers": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/rekeningnummers"
  },
  "kenmerken": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/kenmerken"
  }
 }
}

Klant toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "naam": "Faster Forward",
 "statutairenaam": "Faster Forward",
 "handelsnaam": "Faster Forward",
 "kvknummer": "12345",
 "btwnummer": "67890",
 "type": "BV"
}
Schema
{
 "title": "Organisatie",
 "type": "object",
 "properties": {
  "naam": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "statutairenaam": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "handelsnaam": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "kvknummer": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "btwnummer": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "type": {
   "enum": [
    "BV",
    "commanditaire vennootschap",
    "Cooperatieve vereniging",
    "Eenmanszaak",
    "Franchise",
    "Inkooporganisatie",
    "Loondienst",
    "Maatschap",
    "NV",
    "Onbekend",
    "Overig",
    "Particulier",
    "Rekening Courant",
    "Stichting",
    "Vereniging",
    "VOF"
   ]
  }
 },
 "additionalProperties": false,
 "required": [
  "naam"
 ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16941

Adres collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/adressen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/adressen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14835
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/adressen"
  }
 },
 "_embedded": {
  "adressen": [
   {
    "id": 9,
    "straat": "Straatnaam",
    "nummer": "1",
    "toevoeging": "",
    "postcode": "1234AB",
    "plaatsnaam": "Plaatsnaam",
    "postcodegebied": "1234",
    "longitude": "52.02824000",
    "latitude": "5.06721000",
    "categorie": "default",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/adressen/9"
     }
    },
    "_embedded": {
     "types": [
      {
       "id": 1,
       "naam": "bezoekadres"
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

Adres ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/adressen/{ADRES_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/adressen/9?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14835
ADRES_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 9
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 9,
 "straat": "Straatnaam",
 "nummer": "1",
 "toevoeging": "",
 "postcode": "1234AB",
 "plaatsnaam": "Plaatsnaam",
 "postcodegebied": "1234",
 "longitude": "52.02824000",
 "latitude": "5.06721000",
 "categorie": "default",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/adressen/9"
  }
 },
 "_embedded": {
  "types": [
   {
    "id": 1,
    "naam": "bezoekadres"
   }
  ]
 }
}

Adres toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/adressen?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14917/adressen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14917
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "postcode": "4651ME",
 "nummer": "3",
 "toevoeging": "B",
 "straat": "Grimbergen",
 "plaatsnaam": "Steenbergen",
 "gemeente": "Steenbergen",
 "provincie": "Noord-Brabant",
 "land": "NL",
 "categorie": "Standaard",
 "type": "Correspondentieadres"
}
Schema
{
 "properties": {
  "postcode": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "nummer": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 25
  },
  "toevoeging": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "straat": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "plaatsnaam": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "gemeente": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "provincie": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "land": {
   "enum": [
    "AD",
    "AE",
    "AF",
    "AG",
    "AI",
    "AL",
    "AM",
    "AN",
    "AO",
    "AQ",
    "AR",
    "AS",
    "AT",
    "AU",
    "AW",
    "AX",
    "AZ",
    "BA",
    "BB",
    "BD",
    "BE",
    "BF",
    "BG",
    "BH",
    "BI",
    "BJ",
    "BL",
    "BM",
    "BN",
    "BO",
    "BQ",
    "BR",
    "BS",
    "BT",
    "BV",
    "BW",
    "BY",
    "BZ",
    "CA",
    "CC",
    "CD",
    "CF",
    "CG",
    "CH",
    "CI",
    "CK",
    "CL",
    "CM",
    "CN",
    "CO",
    "CR",
    "CS",
    "CU",
    "CV",
    "CW",
    "CX",
    "CY",
    "CZ",
    "DE",
    "DJ",
    "DK",
    "DM",
    "DO",
    "DZ",
    "EC",
    "EE",
    "EG",
    "EH",
    "ER",
    "ES",
    "ET",
    "FI",
    "FJ",
    "FK",
    "FM",
    "FO",
    "FR",
    "GA",
    "GB",
    "GD",
    "GE",
    "GF",
    "GG",
    "GH",
    "GI",
    "GL",
    "GM",
    "GN",
    "GP",
    "GQ",
    "GR",
    "GS",
    "GT",
    "GU",
    "GW",
    "GY",
    "HK",
    "HM",
    "HN",
    "HR",
    "HT",
    "HU",
    "ID",
    "IE",
    "IL",
    "IM",
    "IN",
    "IO",
    "IQ",
    "IR",
    "IS",
    "IT",
    "JE",
    "JM",
    "JO",
    "JP",
    "KE",
    "KG",
    "KH",
    "KI",
    "KM",
    "KN",
    "KP",
    "KR",
    "KW",
    "KY",
    "KZ",
    "LA",
    "LB",
    "LC",
    "LI",
    "LK",
    "LR",
    "LS",
    "LT",
    "LU",
    "LV",
    "LY",
    "MA",
    "MC",
    "MD",
    "ME",
    "MF",
    "MG",
    "MH",
    "MK",
    "ML",
    "MM",
    "MN",
    "MO",
    "MP",
    "MQ",
    "MR",
    "MS",
    "MT",
    "MU",
    "MV",
    "MW",
    "MX",
    "MY",
    "MZ",
    "NA",
    "NC",
    "NE",
    "NF",
    "NG",
    "NI",
    "NL",
    "NO",
    "NP",
    "NR",
    "NU",
    "NZ",
    "OM",
    "PA",
    "PE",
    "PF",
    "PG",
    "PH",
    "PK",
    "PL",
    "PM",
    "PN",
    "PR",
    "PS",
    "PT",
    "PW",
    "PY",
    "QA",
    "RE",
    "RO",
    "RS",
    "RU",
    "RW",
    "SA",
    "SB",
    "SC",
    "SD",
    "SE",
    "SG",
    "SH",
    "SI",
    "SJ",
    "SK",
    "SL",
    "SM",
    "SN",
    "SO",
    "SR",
    "ST",
    "SV",
    "SX",
    "SY",
    "SZ",
    "TC",
    "TD",
    "TF",
    "TG",
    "TH",
    "TJ",
    "TK",
    "TL",
    "TM",
    "TN",
    "TO",
    "TR",
    "TT",
    "TV",
    "TW",
    "TZ",
    "UA",
    "UG",
    "UM",
    "US",
    "UY",
    "UZ",
    "VA",
    "VC",
    "VE",
    "VG",
    "VI",
    "VN",
    "VU",
    "WF",
    "WS",
    "YE",
    "YT",
    "ZA",
    "ZM",
    "ZW"
   ]
  },
  "categorie": {
   "enum": [
    "Standaard",
    "Postbus",
    "Antwoordnummer"
   ]
  },
  "type": {
   "enum": [
    "Afleveradres",
    "Algemeen",
    "Bezoekadres",
    "Correspondentieadres",
    "Factuuradres",
    "Pand",
    "Priveadres"
   ]
  }
 },
 "additionalProperties": false,
 "required": [
  "plaatsnaam",
  "type"
 ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14917/adressen/7796

Emailadres collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/emailadressen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/emailadressen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14835
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/emailadressen"
  }
 },
 "_embedded": {
  "emailadressen": [
   {
    "id": 35969,
    "naam": "email00035969@dummy.nl",
    "omschrijving": null,
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/emailadressen/35969"
     }
    },
    "_embedded": {
     "types": [
      {
       "id": 1,
       "naam": "Zakelijk"
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

Emailadres ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/emailadressen/{EMAILADRES_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/emailadressen/35969?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14835
EMAILADRES_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 35969
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 35969,
 "naam": "email00035969@dummy.nl",
 "omschrijving": null,
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/emailadressen/35969"
  }
 },
 "_embedded": {
  "types": [
   {
    "id": 1,
    "naam": "Zakelijk"
   }
  ]
 }
}

Emailadres toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/emailadressen?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16941/emailadressen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 16941
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Niet-bestaand emailadres

{
  "naam": "emailadres@zakelijk.nl",
  "type": "Zakelijk"
}

Bestaand emailadres

{
  "id": 40558,
  "type" : "Algemeen"
}
Schema
{
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
    },
    "naam": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "type": {
      "enum": [
        "Zakelijk",
        "Prive",
        "Algemeen"
      ]
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "required": [
    "type"
  ],
  "oneOf": [
    {
      "required" : ["id"]
    }, {
      "required" : ["naam"]
    }
  ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16941/emailadressen/40558

Kenmerk collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/kenmerken?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/kenmerken?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14835
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/kenmerken"
  }
 },
 "_embedded": {
  "kenmerken": [
   {
    "id": 5,
    "naam": "Kenmerk 3",
    "vraag": "",
    "omschrijving": "Kenmerk 3",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/kenmerken/5"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Kenmerk ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/kenmerken/{ORGANISATIEKENMERK_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/kenmerken/5?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14835
ORGANISATIEKENMERK_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 5,
 "naam": "Kenmerk 3",
 "vraag": "",
 "omschrijving": "Kenmerk 3",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/kenmerken/5"
  }
 }
}

Medewerker toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/medewerkers?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14917/medewerkers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14917
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "achternaam": "Groen",
 "tussenvoegsel": "de",
 "voornaam": "Piet",
 "volledigeVoornamen": "Piet Cornelis",
 "initialen": "P.C.",
 "titel": "Dhr.",
 "geboortedatum": "1980-05-20",
 "geboorteplaats": "Welberg",
 "geslacht": "Man",
 "bsn": "779382377",
 "burgerlijkestaat": "Alleenstaand",
 "nationaliteit": "Nederlandse",
 "overleden": false,
 "functie": [
  {
   "id": 1
  }
 ]
}
Schema
{
 "oneOf": [
  {
   "properties": {
    "achternaam": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "tussenvoegsel": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "voornaam": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "volledigeVoornamen": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "initialen": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "titel": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "geboortedatum": {
     "type": "string",
     "format": "datatype-date"
    },
    "geboorteplaats": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "geslacht": {
     "enum": [
      "Man",
      "Vrouw"
     ]
    },
    "bsn": {
     "type": "string",
     "minLength": 1,
     "maxLength": 255
    },
    "burgerlijkestaat": {
     "enum": [
      "Gehuwd (gemeenschap van goederen)",
      "Gehuwd met huwelijkse voorwaarden",
      "Alleenstaand",
      "Samenwonend met samenlevingscontract",
      "Samenwonend zonder samenlevingscontract",
      "Partnerregistratie in gemeenschap van goederen",
      "Partnerregistratie onder registratievoorwaarden",
      "Gehuwd volgens buitenlands recht"
     ]
    },
    "nationaliteit": {
     "enum": [
      "Afgaanse",
      "Albanese",
      "Algerijnse",
      "Amerikaans Burger",
      "Amerikaans Onderdaan",
      "Andorrese",
      "Angolese",
      "Argentijnse",
      "Australische",
      "Bahamaanse",
      "Bahreinse",
      "Barbadaanse",
      "Behandeld als Nederlander",
      "Belgische",
      "Beliziaanse",
      "Beninse",
      "Bhutaanse",
      "Boliviaanse",
      "Botswaanse",
      "Braziliaanse",
      "British National (Overseas)",
      "Brits Burger",
      "Brits Onderdaan",
      "Brits Overzees Burger",
      "Bruneise",
      "Bulgaarse",
      "Burger Sovjetunie",
      "Burger van Antigua en Barbuda",
      "Burger van Armenie",
      "Burger van Azerbajdsjan",
      "Burger van Bangladesh",
      "Burger van Belarus (Wit-Rusland)",
      "Burger van Bosni&euml;-Herzegovina",
      "Burger van Britse Afhankelijke Gebieden",
      "Burger van Burkina Faso",
      "Burger van De Bondsrepubliek Duitsland",
      "Burger van De Marshalleilanden",
      "Burger van de Ver. Arabische Emiraten",
      "Burger van Dominica",
      "Burger van Dominicaanse Republiek",
      "Burger van Georgi&euml;",
      "Burger van India",
      "Burger van Kazachstan",
      "Burger van Kosovo",
      "Burger van Kroati&euml;",
      "Burger van Kyrgyzstan",
      "Burger van Mauritani&euml;",
      "Burger van Mauritius",
      "Burger van Moldavi&euml;",
      "Burger van Montenegro",
      "Burger van Niger",
      "Burger van Nigeria",
      "Burger van Oekraine",
      "Burger van Oezbekistan",
      "Burger van Papua-Nieuwguinea",
      "Burger van Rusland",
      "Burger van S&atilde;o Tom&eacute; en Principe",
      "Burger van Saint Kitts-Nevis",
      "Burger van Servi&euml;",
      "Burger van Servi&euml; en Montenegro",
      "Burger van Sint Vincent en de Grenadinen",
      "Burger van Sloveni&euml;",
      "Burger van Tadzjikistan",
      "Burger van Timor Leste",
      "Burger van Toerkmenistan",
      "Burger van Trinidad en Tobago",
      "Burger van Ver. Arabische Emiraten",
      "Burmaanse",
      "Burundische",
      "Canadese",
      "Centrafrikaanse",
      "Chileense",
      "Chinese",
      "Colombiaanse",
      "Comorese",
      "Costaricaanse",
      "Cubaanse",
      "Cyprische",
      "Deense",
      "Djiboutiaanse",
      "Ecuadoraanse",
      "Egyptische",
      "Engelse",
      "Equatoriaalguinese",
      "Eritrese",
      "Estnische",
      "Etiopische",
      "Fijische",
      "Filipijnse",
      "Finse",
      "Franse",
      "Gabonese",
      "Gambiaanse",
      "Ghanese",
      "Grenadaanse",
      "Griekse",
      "Guatamalteekse",
      "Guineebissause",
      "Guinese",
      "Guyaanse",
      "Ha&iuml;tiaanse",
      "Hondurese",
      "Hongaarse",
      "Ierse",
      "IJslandse",
      "Indonesische",
      "Iraakse",
      "Iraanse",
      "Isra&euml;lische",
      "Italiaanse",
      "Ivoriaanse",
      "Jamaicaanse",
      "Japanse",
      "Jemenitische",
      "Joegoslavische",
      "Jordaanse",
      "Kaapverdische",
      "Kambodjaanse",
      "Kameroense",
      "Katarese",
      "Kenyaanse",
      "Kiribatische",
      "Koeweitse",
      "Kongolese",
      "Laotiaanse",
      "Lesothaanse",
      "Letse",
      "Libanese",
      "Liberiaanse",
      "Libische",
      "Liechtensteinse",
      "Litouwse",
      "Luxemburgse",
      "Macedonische",
      "Malagassische",
      "Malawische",
      "Maldivische",
      "Maleisische",
      "Malinese",
      "Maltese",
      "Marokkaanse",
      "Mexicaanse",
      "Monegaskische",
      "Mongolische",
      "Mozambiquaanse",
      "Myanmarese",
      "Namibische",
      "Nauruaanse",
      "Nederlandse",
      "Nepalese",
      "Nicaraguaanse",
      "Nieuwzeelandse",
      "Noordjemenitische",
      "Noordkoreaanse",
      "Noorse",
      "Omanitische",
      "Onbekend",
      "Oostduitse",
      "Oostenrijkse",
      "Pakistaanse",
      "Panamese",
      "Paraguayaanse",
      "Peruaanse",
      "Poolse",
      "Portugese",
      "Roemeense",
      "Rwandese",
      "Salvadoraanse",
      "Sanmarinese",
      "Saoediarabische",
      "Senegalese",
      "Seychelse",
      "Sierraleoonse",
      "Singaporaanse",
      "Sintluciaanse",
      "Slowaakse",
      "Soedanese",
      "Solomoneilandse",
      "Somalische",
      "Spaanse",
      "Srilankaanse",
      "Staatloos",
      "Surinaamse",
      "Swazische",
      "Syrische",
      "Taiwanese",
      "Tanzaniaanse",
      "Thaise",
      "Togolese",
      "Tongaanse",
      "Tsjadische",
      "Tsjechische",
      "Tsjechoslowaakse",
      "Tunesische",
      "Turkse",
      "Tuvaluaanse",
      "Ugandese",
      "Uruguayaanse",
      "Vanuatuse",
      "Vastgesteld niet-Nederlander",
      "Vaticaanse",
      "Venezolaanse",
      "Vietnamese",
      "Westsamoaanse",
      "Za&iuml;rese",
      "Za&iuml;rese (Congolese)",
      "Zambiaanse",
      "Zimbabwaanse",
      "Zuidafrikaanse",
      "Zuidjemenitische",
      "Zuidkoreaanse",
      "Zweedse",
      "Zwitserse"
     ]
    },
    "overleden": {
     "type": "boolean"
    },
    "datumOverleden": {
     "type": "string",
     "format": "datatype-date"
    },
    "functie": {
     "type": "array",
     "items": {
      "type": "object",
      "properties": {
       "id": {
        "type": "integer",
        "format": "datatype-int",
        "minimum": 1
       }
      },
      "required": [
       "id"
      ],
      "additionalProperties": false
     },
     "minItems": 1,
     "uniqueItems": true
    }
   },
   "additionalProperties": false,
   "required": [
    "achternaam",
    "functie"
   ]
  },
  {
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    },
    "functie": {
     "type": "array",
     "items": {
      "type": "object",
      "properties": {
       "id": {
        "type": "integer",
        "format": "datatype-int",
        "minimum": 1
       }
      },
      "required": [
       "id"
      ],
      "additionalProperties": false
     },
     "minItems": 1,
     "uniqueItems": true
    }
   },
   "additionalProperties": false,
   "required": [
    "id",
    "functie"
   ]
  }
 ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14917/medewerkers/120960

Medewerker emailadres toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/medewerkers/{PERSOON_ID}/emailadressen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16941/medewerkers/112794/emailadressen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 16941
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 112794
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Niet-bestaand emailadres

{
  "naam": "emailadres@zakelijk.nl",
  "type": "Zakelijk"
}

Bestaand emailadres

{
  "id": 40560,
  "type" : "Algemeen"
}
Schema
{
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
    },
    "naam": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 255
    },
    "type": {
      "enum": [
        "Zakelijk",
        "Prive",
        "Algemeen"
      ]
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "required": [
    "type"
  ],
  "oneOf": [
    {
      "required" : ["id"]
    }, {
      "required" : ["naam"]
    }
  ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16941/medewerkers/112794/emailadressen/40560

Medewerker rekeningnummer toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/medewerkers/{PERSOON_ID}/rekeningnummers?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16941/medewerkers/112794/rekeningnummers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 16941
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 112794
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Niet-bestaand rekeningnummer

{
  "iban" : "NL25RABO0136907539",
  "bic" : "RABONL2U",
  "land" : "NL",
  "type" : "Incasso"
}

Bestaand rekeningnummer

{
  "id" : 1962,
  "type" : "Algemeen"
}
Schema
{
  "oneOf": [
    {
      "properties": {
        "nummer": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 255
        },
        "iban": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 255
        },
        "bic": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 255
        },
        "land": {
          "enum": [
            "AD","AE","AF","AG","AI","AL","AM","AN","AO","AQ","AR","AS","AT","AU","AW","AX",
            "AZ","BA","BB","BD","BE","BF","BG","BH","BI","BJ","BL","BM","BN","BO","BQ","BR",
            "BS","BT","BV","BW","BY","BZ","CA","CC","CD","CF","CG","CH","CI","CK","CL","CM",
            "CN","CO","CR","CS","CU","CV","CW","CX","CY","CZ","DE","DJ","DK","DM","DO","DZ",
            "EC","EE","EG","EH","ER","ES","ET","FI","FJ","FK","FM","FO","FR","GA","GB","GD",
            "GE","GF","GG","GH","GI","GL","GM","GN","GP","GQ","GR","GS","GT","GU","GW","GY",
            "HK","HM","HN","HR","HT","HU","ID","IE","IL","IM","IN","IO","IQ","IR","IS","IT",
            "JE","JM","JO","JP","KE","KG","KH","KI","KM","KN","KP","KR","KW","KY","KZ","LA",
            "LB","LC","LI","LK","LR","LS","LT","LU","LV","LY","MA","MC","MD","ME","MF","MG",
            "MH","MK","ML","MM","MN","MO","MP","MQ","MR","MS","MT","MU","MV","MW","MX","MY",
            "MZ","NA","NC","NE","NF","NG","NI","NL","NO","NP","NR","NU","NZ","OM","PA","PE",
            "PF","PG","PH","PK","PL","PM","PN","PR","PS","PT","PW","PY","QA","RE","RO","RS",
            "RU","RW","SA","SB","SC","SD","SE","SG","SH","SI","SJ","SK","SL","SM","SN","SO",
            "SR","ST","SV","SX","SY","SZ","TC","TD","TF","TG","TH","TJ","TK","TL","TM","TN",
            "TO","TR","TT","TV","TW","TZ","UA","UG","UM","US","UY","UZ","VA","VC","VE","VG",
            "VI","VN","VU","WF","WS","YE","YT","ZA","ZM","ZW"
          ]
        },
        "type": {
          "enum": [
            "Algemeen",
            "Incasso"
          ]
        }
      },

      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "land",
        "type"
      ]
    }, {
      "properties": {
        "id": {
          "type": "integer",
          "format": "datatype-int",
          "minimum": 1
        },
        "type": {
          "enum": [
            "Algemeen",
            "Incasso"
          ]
        }
      },
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "id",
        "type"
      ]
    }
  ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16941/medewerkers/112794/rekeningnummers/1962

Medewerker telefoonnummer toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/medewerkers/{PERSOON_ID}/telefoonnummers?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16941/medewerkers/112794/telefoonnummers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 16941
PERSOON_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 112794
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Niet-bestaand telefoonnummer

{
  "naam": "0610485677",
  "type": "Algemeen"
}

Bestaand telefoonnummer

{
  "id": 76411,
  "type": "Mobiel"
}
Schema
{
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
    },
    "naam": {
      "type": "string",
      "pattern": "^[0-9 ()+-]{1,255}$"
    },
    "type": {
      "enum": [
        "Algemeen",
        "Storingsnummer",
        "Fax",
        "Mobiel",
        "Zakelijk",
        "Skype"
      ]
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "required": [
    "type"
  ],
  "oneOf": [
    {
      "required" : ["id"]
    }, {
      "required" : ["naam"]
    }
  ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16941/medewerkers/112794/telefoonnummers/76411

Profielfoto meta data ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/profielfoto?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/profielfoto?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14835
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 14,
 "naam": "profielfoto.png",
 "extensie": "png",
 "bestandsgrootte": 98429,
 "mimetype": "image/png",
 "omschrijving": "",
 "aanmaakdatum": "2017-09-07T10:13:47+02:00",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/profielfoto"
  },
  "download": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/profielfoto/download"
  }
 }
}
Response  404
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json

Profielfoto binary downloaden
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/profielfoto/download?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/profielfoto/download?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14835
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: image/png
Body
<binary data>
Response  404
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json

Rekeningnummer collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/rekeningnummers?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/rekeningnummers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14835
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/rekeningnummers"
  }
 },
 "_embedded": {
  "rekeningnummers": [
   {
    "id": 1962,
    "nummer": "",
    "iban": "NL02ABNA0123456789",
    "bic": "",
    "landIso": "NL",
    "naam": "AEGON",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/rekeningnummers/1962"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Rekeningnummer ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/rekeningnummers/{REKENINGNUMMER_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/rekeningnummers/1962?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14835
REKENINGNUMMER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 1962
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 1962,
 "nummer": "",
 "iban": "NL02ABNA0123456789",
 "bic": "",
 "landIso": "NL",
 "naam": "AEGON",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/rekeningnummers/1962"
  }
 }
}

Rekeningnummer toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/rekeningnummers?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16941/rekeningnummers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 16941
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Niet-bestaand rekeningnummer

{
  "iban" : "NL25RABO0136907539",
  "bic" : "RABONL2U",
  "land" : "NL",
  "type" : "Incasso"
}

Bestaand rekeningnummer

{
  "id" : 1963,
  "type" : "Algemeen"
}
Schema
{
  "oneOf": [
    {
      "properties": {
        "nummer": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 255
        },
        "iban": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 255
        },
        "bic": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 255
        },
        "land": {
          "enum": [
            "AD","AE","AF","AG","AI","AL","AM","AN","AO","AQ","AR","AS","AT","AU","AW","AX",
            "AZ","BA","BB","BD","BE","BF","BG","BH","BI","BJ","BL","BM","BN","BO","BQ","BR",
            "BS","BT","BV","BW","BY","BZ","CA","CC","CD","CF","CG","CH","CI","CK","CL","CM",
            "CN","CO","CR","CS","CU","CV","CW","CX","CY","CZ","DE","DJ","DK","DM","DO","DZ",
            "EC","EE","EG","EH","ER","ES","ET","FI","FJ","FK","FM","FO","FR","GA","GB","GD",
            "GE","GF","GG","GH","GI","GL","GM","GN","GP","GQ","GR","GS","GT","GU","GW","GY",
            "HK","HM","HN","HR","HT","HU","ID","IE","IL","IM","IN","IO","IQ","IR","IS","IT",
            "JE","JM","JO","JP","KE","KG","KH","KI","KM","KN","KP","KR","KW","KY","KZ","LA",
            "LB","LC","LI","LK","LR","LS","LT","LU","LV","LY","MA","MC","MD","ME","MF","MG",
            "MH","MK","ML","MM","MN","MO","MP","MQ","MR","MS","MT","MU","MV","MW","MX","MY",
            "MZ","NA","NC","NE","NF","NG","NI","NL","NO","NP","NR","NU","NZ","OM","PA","PE",
            "PF","PG","PH","PK","PL","PM","PN","PR","PS","PT","PW","PY","QA","RE","RO","RS",
            "RU","RW","SA","SB","SC","SD","SE","SG","SH","SI","SJ","SK","SL","SM","SN","SO",
            "SR","ST","SV","SX","SY","SZ","TC","TD","TF","TG","TH","TJ","TK","TL","TM","TN",
            "TO","TR","TT","TV","TW","TZ","UA","UG","UM","US","UY","UZ","VA","VC","VE","VG",
            "VI","VN","VU","WF","WS","YE","YT","ZA","ZM","ZW"
          ]
        },
        "type": {
          "enum": [
            "Algemeen",
            "Incasso"
          ]
        }
      },

      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "land",
        "type"
      ]
    }, {
      "properties": {
        "id": {
          "type": "integer",
          "format": "datatype-int",
          "minimum": 1
        },
        "type": {
          "enum": [
            "Algemeen",
            "Incasso"
          ]
        }
      },
      "additionalProperties": false,
      "required": [
        "id",
        "type"
      ]
    }
  ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16941/rekeningnummers/1963

Telefoonnummer collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/telefoonnummers?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/telefoonnummers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14835
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/telefoonnummers"
  }
 },
 "_embedded": {
  "telefoonnummers": [
   {
    "id": 69304,
    "naam": "999363-933 07 60",
    "omschrijving": null,
    "weergavenaam": "9993639330760",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/telefoonnummers/69304"
     }
    },
    "_embedded": {
     "types": [
      {
       "id": 1,
       "naam": "algemeen"
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

Telefoonnummer ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/telefoonnummers/{TELEFOONNUMMER_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/telefoonnummers/69304?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 14835
TELEFOONNUMMER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 69304
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 69304,
 "naam": "999363-933 07 60",
 "omschrijving": null,
 "weergavenaam": "9993639330760",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/14835/telefoonnummers/69304"
  }
 },
 "_embedded": {
  "types": [
   {
    "id": 1,
    "naam": "algemeen"
   }
  ]
 }
}

Telefoonnummer toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/telefoonnummers?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16941/telefoonnummers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 16941
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Niet-bestaand telefoonnummer

{
  "naam": "0610485677",
  "type": "Algemeen"
}

Bestaand telefoonnummer

{
  "id": 76411,
  "type": "Mobiel"
}
Schema
{
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
    },
    "naam": {
      "type": "string",
      "pattern": "^[0-9 ()+-]{1,255}$"
    },
    "type": {
      "enum": [
        "Algemeen",
        "Storingsnummer",
        "Fax",
        "Mobiel",
        "Zakelijk",
        "Skype"
      ]
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "required": [
    "type"
  ],
  "oneOf": [
    {
      "required" : ["id"]
    }, {
      "required" : ["naam"]
    }
  ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16941/telefoonnummers/76411

Code collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/klanten/zakelijk/{ORGANISATIE_ID}/codes?access_token={ACCESS_TOKEN}{ACCESS_TOKEN}}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16319/codes?access_token={ACCESS_TOKEN}3b57bd2db21c46d2875508b982968d26}
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ORGANISATIE_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 16319
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/zakelijk/16319/codes"
  }
 },
 "_embedded": {
  "codes": [
   {
    "id": 465,
    "code": "123",
    "omschrijving": "",
    "afgiftedatum": "2018-06-26T00:00:00+02:00",
    "type": "Vestigingsnummer"
   }
  ]
 }
}

Adviseur

Adviseur collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/adviseurs?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs"
  }
 },
 "_embedded": {
  "adviseurs": [
   {
    "id": 112115,
    "geslacht": "man",
    "initialen": "I.",
    "titel": "",
    "voornaam": "Voornaam",
    "tussenvoegsel": "",
    "achternaam": "Achternaam00112115",
    "bsn": "",
    "nationaliteitId": 1,
    "nationaliteit": "Nederlandse",
    "burgerlijkestaatId": 2,
    "burgerlijkestaat": "Gehuwd (gemeenschap van goederen)",
    "weergavenaam": "Achternaam00112115, Voornaam (I.)",
    "geboortedatum": "1976-03-02T00:00:00+01:00",
    "pensioendatum": "2043-03-01T00:00:00+01:00",
    "overleden": "nee",
    "datumOverlijden": null,
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Adviseur ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/adviseurs/{ADVISEUR_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ADVISEUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 112115
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 112115,
 "geslacht": "man",
 "initialen": "I.",
 "titel": "",
 "voornaam": "Voornaam",
 "tussenvoegsel": "",
 "achternaam": "Achternaam00112115",
 "bsn": "",
 "nationaliteitId": 1,
 "nationaliteit": "Nederlandse",
 "burgerlijkestaatId": 2,
 "burgerlijkestaat": "Gehuwd (gemeenschap van goederen)",
 "weergavenaam": "Achternaam00112115, Voornaam (I.)",
 "geboortedatum": "1976-03-02T00:00:00+01:00",
 "pensioendatum": "2043-03-01T00:00:00+01:00",
 "overleden": "nee",
 "datumOverlijden": null,
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115"
  },
  "profielfoto": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/profielfoto"
  },
  "adressen": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/adressen"
  },
  "emailadressen": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/emailadressen"
  },
  "rekeningnummers": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/rekeningnummers"
  },
  "telefoonnummers": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/telefoonnummers"
  }
 }
}

Adres collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/adviseurs/{ADVISEUR_ID}/adressen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/adressen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ADVISEUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 112115
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/adressen"
  }
 },
 "_embedded": {
  "adressen": [
   {
    "id": 7791,
    "straat": "Bagijnenstraat",
    "nummer": "5",
    "toevoeging": "",
    "postcode": "3011HA",
    "plaatsnaam": "Rotterdam",
    "postcodegebied": "3011",
    "longitude": "4.48430363",
    "latitude": "51.92287754",
    "categorie": "default",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/adressen/7792"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Adres ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/adviseurs/{ADVISEUR_ID}/adressen/{ADRES_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/adressen/7792?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ADVISEUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 112115
ADRES_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 7792
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 7792,
 "straat": "Bagijnenstraat",
 "nummer": "5",
 "toevoeging": "",
 "postcode": "3011HA",
 "plaatsnaam": "Rotterdam",
 "postcodegebied": "3011",
 "longitude": "4.48430363",
 "latitude": "51.92287754",
 "categorie": "default",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/adressen/7792"
  }
 }
}

Emailadres collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/adviseurs/{ADVISEUR_ID}/emailadressen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/emailadressen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ADVISEUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 112115
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/emailadressen"
  }
 },
 "_embedded": {
  "emailadressen": [
   {
    "id": 35897,
    "naam": "email00035897@dummy.nl",
    "omschrijving": null,
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/emailadressen/35897"
     }
    },
    "_embedded": {
     "types": [
      {
       "id": 3,
       "naam": "Algemeen"
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

Emailadres ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/adviseurs/{ADVISEUR_ID}/emailadressen/{EMAILADRES_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/emailadressen/35897?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ADVISEUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 112115
EMAILADRES_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 35897
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 35897,
 "naam": "email00035897@dummy.nl",
 "omschrijving": "",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/emailadressen/35897"
  },
  "_embedded": {
   "types": [
    {
     "id": 3,
     "naam": "Algemeen"
    }
   ]
  }
 }
}

Profielfoto meta data ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/adviseurs/{ADVISEUR_ID}/profielfoto?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/profielfoto?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ADVISEUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 112115
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 13,
 "naam": "profielfoto.png",
 "extensie": "png",
 "bestandsgrootte": 98429,
 "mimetype": "image/png",
 "omschrijving": "",
 "aanmaakdatum": "2017-09-07T10:13:47+02:00",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/profielfoto"
  },
  "download": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/profielfoto/download"
  }
 }
}
Response  404
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json

Profielfoto binary downloaden
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/adviseurs/{ADVISEUR_ID}/profielfoto/download?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/profielfoto/download?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ADVISEUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 112115
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: image/png
Body
<binary data>
Response  404
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json

Rekeningnummer collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/adviseurs/{ADVISEUR_ID}/rekeningnummers?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/rekeningnummers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ADVISEUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 112115
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/rekeningnummers"
  }
 },
 "_embedded": {
  "rekeningnummers": [
   {
    "id": 1958,
    "nummer": "662632",
    "iban": "NL59INGB0000662632",
    "bic": "INGBNL2A",
    "land_iso": "NL",
    "naam": "Achternaam00112115, Voornaam (I.)",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/rekeningnummers/1958"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Rekeningnummer ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/adviseurs/{ADVISEUR_ID}/rekeningnummers/{REKENINGNUMMER_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/rekeningnummers/1958?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ADVISEUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 112115
REKENINGNUMMER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 1958
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 1958,
 "nummer": "662632",
 "iban": "NL59INGB0000662632",
 "bic": "INGBNL2A",
 "land_iso": "NL",
 "naam": "Achternaam00112115, Voornaam (I.)",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/rekeningnummers/1958"
  }
 }
}

Telefoonnummer collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/adviseurs/{ADVISEUR_ID}/telefoonnummers?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/telefoonnummers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ADVISEUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 112115
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/telefoonnummers"
  }
 },
 "_embedded": {
  "telefoonnummers": [
   {
    "id": 75383,
    "naam": "9993693079369",
    "omschrijving": null,
    "computednaam": "9993693079369",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/telefoonnummers/75383"
     }
    },
    "_embedded": {
     "types": [
      {
       "id": 5,
       "naam": "mobiel"
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

Telefoonnummer ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/adviseurs/{ADVISEUR_ID}/telefoonnummers/{TELEFOONNUMMER_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/telefoonnummers/75383?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ADVISEUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 112115
TELEFOONNUMMER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 75383
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 75383,
 "naam": "9993693079369",
 "omschrijving": "",
 "computednaam": "9993693079369",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/adviseurs/112115/telefoonnummers/75383"
  }
 },
 "_embedded": {
  "types": [
   {
    "id": 5,
    "naam": "mobiel"
   }
  ]
 }
}

Kantoor

Kantoor ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/kantoor?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/kantoor?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 16319,
 "type": null,
 "naam": "Deelnemer00016319",
 "kvknummer": "",
 "btwnummer": "",
 "statutairenaam": "Deelnemer00016319",
 "handelsnaam": "Deelnemer00016319",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor"
  },
  "adressen": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/adressen"
  },
  "emailadressen": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/emailadressen"
  },
  "profielfoto": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/profielfoto"
  },
  "telefoonnummers": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/telefoonnummers"
  }
 }
}

Adres collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/kantoor/adressen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/adressen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/adressen"
  }
 },
 "_embedded": {
  "adressen": [
   {
    "id": 7791,
    "straat": "Nieuwemarkt",
    "nummer": "3",
    "toevoeging": "",
    "postcode": "3011HP",
    "plaatsnaam": "Rotterdam",
    "postcodegebied": "3011",
    "longitude": "4.48752316",
    "latitude": "51.92270340",
    "categorie": "default",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/adressen/7791"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Adres ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/kantoor/adressen/{ADRES_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/adressen/7791?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ADRES_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 7791
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 7791,
 "straat": "Nieuwemarkt",
 "nummer": "3",
 "toevoeging": "",
 "postcode": "3011HP",
 "plaatsnaam": "Rotterdam",
 "postcodegebied": "3011",
 "longitude": "4.48752316",
 "latitude": "51.92270340",
 "categorie": "default",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/adressen/7791"
  }
 }
}

Emailadres collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/kantoor/emailadressen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/emailadressen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/emailadressen"
  }
 },
 "_embedded": {
  "emailadressen": [
   {
    "id": 40557,
    "naam": "deelnemer@deelnemer.nl",
    "omschrijving": "",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/emailadressen/40557"
     }
    },
    "_embedded": {
     "types": [
      {
       "id": 1,
       "naam": "Zakelijk"
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

Emailadres ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/kantoor/emailadressen/{EMAILADRES_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/emailadressen/40557?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
EMAILADRES_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 40557
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 40557,
 "naam": "deelnemer@deelnemer.nl",
 "omschrijving": "",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/emailadressen/40557"
  }
 },
 "_embedded": {
  "types": [
   {
    "id": 1,
    "naam": "Zakelijk"
   }
  ]
 }
}

Profielfoto meta data ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/kantoor/profielfoto?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/profielfoto?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 14,
 "naam": "profielfoto.png",
 "extensie": "png",
 "bestandsgrootte": 98429,
 "mimetype": "image/png",
 "omschrijving": "",
 "aanmaakdatum": "2017-09-07T10:13:47+02:00",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/profielfoto"
  },
  "download": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/profielfoto/download"
  }
 }
}
Response  404
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json

Profielfoto binary downloaden
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/kantoor/profielfoto/download?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/profielfoto/download?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: image/png
Body
<binary data>
Response  404
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json

Telefoonnummer collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/kantoor/telefoonnummers?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/telefoonnummers?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/telefoonnummers"
  }
 },
 "_embedded": {
  "telefoonnummers": [
   {
    "id": 76408,
    "naam": "0611112222",
    "omschrijving": "",
    "weergavenaam": "0611112222",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/telefoonnummers/76408"
     }
    },
    "_embedded": {
     "types": [
      {
       "id": 1,
       "naam": "algemeen"
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

Telefoonnummer ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/kantoor/telefoonnummers/{TELEFOONNUMMER_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/telefoonnummers/76408?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
TELEFOONNUMMER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 76408
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 76408,
 "naam": "0611112222",
 "omschrijving": "",
 "weergavenaam": "0611112222",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/telefoonnummers/76408"
  }
 },
 "_embedded": {
  "types": [
   {
    "id": 1,
    "naam": "algemeen"
   }
  ]
 }
}

Code collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/kantoor/codes?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/codes?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/kantoor/codes"
  }
 },
 "_embedded": {
  "codes": [
   {
    "id": 465,
    "code": "123",
    "omschrijving": "",
    "afgiftedatum": "2018-06-26T00:00:00+02:00",
    "type": "Vestigingsnummer"
   }
  ]
 }
}

Bezitting

Bezitting collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/bezittingen?access_token={ACCESS_TOKEN}&gearchiveerd={GEARCHIVEERD}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/bezittingen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26&gearchiveerd=0
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
GEARCHIVEERD
boolean (optioneel) Voorbeeld: 0
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/bezittingen"
  }
 },
 "_embedded": {
  "bezittingen": [
   {
    "id": 179,
    "omschrijving": "Opel Astra",
    "merk": "Opel",
    "cataloguswaarde": "24000.00",
    "aankoopbedrag": "5000.00",
    "huidigeWaardedatum": "2014-06-01T00:00:00+02:00",
    "huidigeWaarde": "4000.00",
    "waardewisseling": "0.0000",
    "kenteken": "11-AA-11",
    "bouwjaar": "2004-02-20T00:00:00+01:00",
    "gewicht": 1160,
    "type": "car",
    "model": "",
    "gearchiveerd": false,
    "categorie": "vehicle",
    "soort": null,
    "aankoopdatum": "2012-03-01T00:00:00+01:00",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/bezittingen/179"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Bezitting ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/bezittingen/{BEZITTING_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/bezittingen/179?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
BEZITTING_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 179
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 179,
 "omschrijving": "Opel Astra",
 "merk": "Opel",
 "cataloguswaarde": "24000.00",
 "aankoopbedrag": "5000.00",
 "huidigeWaardedatum": "2014-06-01T00:00:00+02:00",
 "huidigeWaarde": "4000.00",
 "waardewisseling": "0.0000",
 "kenteken": "11-AA-11",
 "bouwjaar": "2004-02-20T00:00:00+01:00",
 "gewicht": 1160,
 "type": "car",
 "model": "",
 "gearchiveerd": false,
 "categorie": "vehicle",
 "soort": null,
 "aankoopdatum": "2012-03-01T00:00:00+01:00",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/bezittingen/179"
  }
 }
}

Producten

Product collectie
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/producten?access_token={ACCESS_TOKEN}&publiek={PUBLIEK}&gearchiveerd={GEARCHIVEERD}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/producten?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26&publiek=1&gearchiveerd=0
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
PUBLIEK
boolean (optioneel) Voorbeeld: 1
GEARCHIVEERD
boolean (optioneel) Voorbeeld: 0
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/producten"
  }
 },
 "_embedded": {
  "producten": [
   {
    "id": 6732,
    "type": 1,
    "soort": "hypotheken",
    "offertenummer": "",
    "omschrijving": "Hypotheek",
    "status": "Aanvraag nieuw",
    "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
    "gearchiveerd ": "nee",
    "publiek": "ja",
    "maatschappij": "ABN AMRO",
    "passeerdatum": "2010-09-01T00:00:00+02:00",
    "passeerdatumDefinitief": "nee",
    "hoofdsom": "200000.00",
    "inschrijving": "225000.00",
    "renteaanbodAangevraagd": "2010-07-11T00:00:00+02:00",
    "ontbindendeVoorwaarden": "2010-07-17T00:00:00+02:00",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/hypotheken/6732"
     }
    }
   },
   {
    "id": 6733,
    "type": 11,
    "soort": "profileprints",
    "offertenummer": "1010",
    "omschrijving": "Profile print",
    "status": "Aanvraag compleet",
    "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
    "gearchiveerd ": "nee",
    "publiek": "ja",
    "leverancier": "Profileprints BV",
    "verwachtteLeverdatum": "2010-04-11T00:00:00+02:00",
    "verwachtteLeverdatumDefinitief": "ja",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/profileprints/6733"
     }
    }
   },
   {
    "id": 6734,
    "type": 43,
    "offertenummer": "120",
    "soort": "diensten",
    "omschrijving": "Dienst",
    "status": "Aanvraag nieuw",
    "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
    "gearchiveerd ": "nee",
    "publiek": "ja",
    "maatschappij": "CO00014830",
    "ingangsdatum": "2011-03-08T00:00:00+01:00",
    "ingangsdatumDefinitief": "ja",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/diensten/6734"
     }
    }
   },
   {
    "id": 6735,
    "type": 15,
    "soort": "hypotheekadviezen",
    "offertenummer": " ",
    "omschrijving": "Hypotheekadvies",
    "status": "Aanvraag nieuw",
    "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
    "gearchiveerd ": "nee",
    "publiek": "ja",
    "maatschappij": "Deelnemer00016319",
    "startdatum": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
    "startdatumDefinitief": "nee",
    "passeerdatum": null,
    "datumOntbindendeVoorwaarden": null,
    "koopprijs": "0.00",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/hypotheekadviezen/6735"
     }
    }
   },
   {
    "id": 6736,
    "type": 19,
    "soort": "bankgaranties",
    "offertenummer": "1234-A",
    "omschrijving": "Bankgarantie",
    "status": "Aanvraag nieuw",
    "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
    "gearchiveerd ": "nee",
    "publiek": "ja",
    "maatschappij": "ABN AMRO",
    "passeerdatum": "2010-02-22T00:00:00+01:00",
    "passeerdatumDefinitief": "nee",
    "hoofdsom": null,
    "inschrijving": null,
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736"
     }
    }
   },
   {
    "id": 6741,
    "type": 9,
    "soort": "contracten",
    "offertenummer": "140",
    "omschrijving": "Contract",
    "status": "Aanvraag nieuw",
    "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
    "gearchiveerd ": "nee",
    "publiek": "ja",
    "maatschappij": "CO00014830",
    "startdatum": "2012-09-08T00:00:00+02:00",
    "startdatumDefinitief": "ja",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/contracten/6741"
     }
    }
   },
   {
    "id": 6742,
    "type": 2,
    "soort": "levensverzekeringen",
    "offertenummer": "111018(1)",
    "omschrijving": "ORV annuïtair dalend",
    "status": "Aanvraag nieuw",
    "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
    "gearchiveerd ": "nee",
    "publiek": "ja",
    "garantiekapitaal": "0.00",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/levensverzekeringen/6742"
     }
    }
   },
   {
    "id": 6743,
    "type": 48,
    "soort": "consumptiefkredieten",
    "offertenummer": "132",
    "omschrijving": "Consumptief krediet",
    "status": "Aanvraag nieuw",
    "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
    "gearchiveerd ": "nee",
    "publiek": "ja",
    "maatschappij": "DAK Hypotheken",
    "ingangsdatum": "2011-10-14T00:00:00+02:00",
    "ingangsdatumDefinitief": "ja",
    "gewenstBedrag": "20000.00",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6743"
     }
    }
   },
   {
    "id": 6744,
    "type": 5,
    "soort": "inkomensverzekeringen",
    "offertenummer": "9874F874-B",
    "omschrijving": "Inkomensverzekering",
    "status": "Aanvraag nieuw",
    "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
    "gearchiveerd ": "nee",
    "publiek": "ja",
    "maatschappij": "Callas Group",
    "ingangsdatum": "2016-09-01T00:00:00+02:00",
    "ingangsdatumDefinitief": "ja",
    "incassowijze": "Tussenpersoon",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/inkomensverzekeringen/6744"
     }
    }
   },
   {
    "id": 6745,
    "type": 8,
    "soort": "pensioenen",
    "offertenummer": "134",
    "omschrijving": "Pensioen",
    "status": "Aanvraag nieuw",
    "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
    "gearchiveerd ": "nee",
    "publiek": "ja",
    "maatschappij": "Reaal",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/pensioenen/6745"
     }
    }
   },
   {
    "id": 6747,
    "type": 3,
    "soort": "vermogenenbancair",
    "offertenummer": "144",
    "omschrijving": "Vermogen en bancair",
    "status": "Aanvraag nieuw",
    "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
    "gearchiveerd ": "nee",
    "publiek": "ja",
    "leverancier": "ING",
    "startdatum": "2014-02-01T00:00:00+01:00",
    "verpandAan": null,
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/vermogenenbancair/6747"
     }
    }
   },
   {
    "id": 6748,
    "type": 21,
    "soort": "uitvaartverzekeringen",
    "offertenummer": "15N27530735",
    "omschrijving": "Uitvaartverz. olv dhr.",
    "status": "Aanvraag nieuw",
    "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
    "gearchiveerd ": "nee",
    "publiek": "ja",
    "maatschappij": "Dela Verzekeringen",
    "ingangsdatum": "2016-06-06T00:00:00+02:00",
    "kinderenMeeverzekeren": "nee",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/uitvaartverzekeringen/6748"
     }
    }
   },
   {
    "id": 6749,
    "type": 4,
    "soort": "schadeverzekeringen",
    "offertenummer": "98037192",
    "omschrijving": "auto 29-KQB-3",
    "status": "Aanvraag nieuw",
    "invoerAanvraag": "2016-10-04T12:15:18+02:00",
    "gearchiveerd": "nee",
    "publiek": "ja",
    "maatschappij": "Klaverblad",
    "ingangsdatum": "2012-10-29T00:00:00+01:00",
    "ingangsdatumDefinitief": "ja",
    "offerteAanvraagdatum": "2012-10-29T00:00:00+01:00",
    "offerteAanvraagdatumDefinitief": "ja",
    "isPakket": "nee",
    "brutoPremie": "0.00",
    "toeslag": "0.00",
    "korting": "0.00",
    "nettoPremie": "0.00",
    "kosten": "0.00",
    "tussenpersoonkosten": "0.00",
    "assurantiebelasting": "0.00",
    "totaal": "0.00",
    "pakketkorting": "0.00",
    "pakketkortingPercentage": null,
    "premietermijn": null,
    "incassowijze": "Tussenpersoon",
    "beloningpercentageDeelnemer": "0.00",
    "beloningpercentageAdviseur": "0.00",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/schadeverzekeringen/6749"
     }
    }
   },
   {
    "id": 6752,
    "type": 4,
    "soort": "schadeverzekeringen",
    "offertenummer": "",
    "omschrijving": "Schadeverzekering - met AEGON",
    "status": "Aanvraag nieuw",
    "invoerAanvraag": "2017-10-04T00:00:00+02:00",
    "gearchiveerd": "nee",
    "publiek": "ja",
    "maatschappij": "AEGON",
    "ingangsdatum": "2012-10-29T00:00:00+01:00",
    "ingangsdatumDefinitief": "nee",
    "offerteAanvraagdatum": "2012-10-29T00:00:00+01:00",
    "offerteAanvraagdatumDefinitief": "ja",
    "isPakket": "nee",
    "brutoPremie": "10.00",
    "toeslag": "2.00",
    "korting": "2.00",
    "nettoPremie": "10.00",
    "kosten": "0.00",
    "tussenpersoonkosten": "0.00",
    "assurantiebelasting": "2.10",
    "totaal": "12.10",
    "pakketkorting": "0.00",
    "pakketkortingPercentage": null,
    "premietermijn": "maand",
    "incassowijze": "Tussenpersoon",
    "beloningpercentageDeelnemer": "0.00",
    "beloningpercentageAdviseur": "0.00",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/schadeverzekeringen/6752"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Bankgarantie ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/bankgaranties/{PRODUCT_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6736
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 6736,
 "type": 19,
 "offertenummer": "1234-A",
 "omschrijving": "Bankgarantie",
 "status": "Aanvraag nieuw",
 "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
 "maatschappij": "ABN AMRO",
 "passeerdatum": "2010-02-22T00:00:00+01:00",
 "passeerdatumDefinitief": "nee",
 "hoofdsom": "200000.00",
 "inschrijving": "225000.00",
 "adviseur": "Achternaam, Voornaam (I.)",
 "acceptant": "AchternaamTwee, Voornaam (V.)",
 "acceptantWorkflowgroep": null,
 "behandelaar": "Achternaam, Voornaam (I.)",
 "behandelaarWorkflowgroep": null,
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736"
  }
 },
 "_embedded": {
  "onderpandadres": [
   {
    "id": 7790,
    "straat": "Nieuwemarkt",
    "nummer": "2",
    "toevoeging": "",
    "postcode": "3011HP",
    "plaatsnaam": "Rotterdam",
    "postcodegebied": "3011",
    "longitude": null,
    "latitude": null,
    "categorie": "default",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736/adressen/7790"
     }
    },
    "_embedded": {
     "types": [
      {
       "id": 7,
       "naam": "correspondentieadres"
      },
      {
       "id": 7,
       "naam": "correspondentieadres"
      }
     ]
    }
   }
  ],
  "correspondentieadres": {
   "id": 7793,
   "straat": "Groenhof",
   "nummer": "1",
   "toevoeging": "",
   "postcode": "1275BB",
   "plaatsnaam": "Huizen",
   "postcodegebied": "1275",
   "longitude": "5.26394006",
   "latitude": "52.28904947",
   "categorie": "default",
   "_embedded": {
    "types": [
     {
      "id": 1,
      "naam": "bezoekadres"
     }
    ]
   }
  },
  "productdelen": [
   {
    "id": 7896,
    "product": "Bankgarantie",
    "garantienummer": "4321ZP12",
    "garantiebedrag": "180000.00",
    "orv": "ja"
   }
  ]
 }
}

Bankgarantie registratie ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/bankgaranties/{PRODUCT_ID}/registraties?access_token={ACCESS_TOKEN}]&publiek={publiek}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736/registraties?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]&publiek=0
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6736
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
publiek
int (optioneel) Voorbeeld: 0
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736/registraties"
  }
 },
 "_embedded": {
  "registraties": [
   {
    "omschrijving": "Er is een bestand geupload",
    "onderwerp": "Koopakte grond geupload",
    "publiek": false,
    "factureerbaar": false,
    "boekdatum": "2016-09-30T10:21:00+0200",
    "gearchiveerd": false,
    "verbruik": 0,
    "id": 275825,
    "registratietype": "E-mail/Brief",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736/registraties/275825"
     },
     "product": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736"
     },
     "bestand": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/documenten/2"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Bankgarantie registratie toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/bankgaranties/{PRODUCT_ID}/registraties?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736/registraties?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6736
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Zie Klantdossier - Registratie toevoegen
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736/registraties/275826

Bankgarantie taak toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/bankgaranties/{PRODUCT_ID}/taken?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736/taken?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6736
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "naam": "Naam van de afspraak",
 "omschrijving": "Omschrijving van de taak",
 "type": "Afspraak",
 "status": {
  "id": 1
 },
 "prioriteit": "Middel",
 "startdatum": "2016-07-05 17:07:04",
 "einddatum": "2016-07-05 18:07:04",
 "afgerond": false,
 "aanmaakdatum": "2016-07-05 16:00:00",
 "initiator": {
  "id": 112794
 },
 "genodigden": [
  {
   "id": 120954
  },
  {
   "id": 120955
  }
 ],
 "verantwoordelijke": "WorkflowgroepMetPersoon",
 "verantwoordelijkePersoon": {
  "id": 112794
 },
 "verantwoordelijkeWorkflowgroep": {
  "id": 45
 }
}
Schema
{
 "title": "Taak",
 "type": "object",
 "properties": {
  "naam": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 300
  },
  "omschrijving": {
   "type": "string",
   "minLength": 1
  },
  "type": {
   "enum": [
    "Actie",
    "Afspraak",
    "Bellen",
    "Bezichtiging",
    "Doel",
    "Klacht",
    "Schade"
   ]
  },
  "status": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "prioriteit": {
   "enum": [
    "Laag",
    "Middel",
    "Hoog"
   ]
  },
  "startdatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-datetime"
  },
  "einddatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-datetime"
  },
  "afgerond": {
   "type": "boolean"
  },
  "aanmaakdatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-datetime"
  },
  "initiator": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "genodigden": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
     }
    },
    "required": [
     "id"
    ],
    "additionalProperties": false
   },
   "minItems": 1,
   "uniqueItems": true
  },
  "verantwoordelijke": {
   "enum": [
    "Persoon",
    "Workflowgroep",
    "WorkflowgroepMetPersoon"
   ]
  },
  "verantwoordelijkePersoon": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "verantwoordelijkeWorkflowgroep": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  }
 },
 "required": [
  "naam",
  "type",
  "status",
  "prioriteit",
  "startdatum",
  "einddatum",
  "verantwoordelijke"
 ],
 "additionalProperties": false,
 "oneOf": [
  {
   "properties": {
    "verantwoordelijke": {
     "enum": [
      "Persoon"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "verantwoordelijkePersoon"
   ]
  },
  {
   "properties": {
    "verantwoordelijke": {
     "enum": [
      "Workflowgroep"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "verantwoordelijkeWorkflowgroep"
   ]
  },
  {
   "properties": {
    "verantwoordelijke": {
     "enum": [
      "WorkflowgroepMetPersoon"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "verantwoordelijkePersoon",
    "verantwoordelijkeWorkflowgroep"
   ]
  }
 ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736/taken/55519

Bankgarantie workflow toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/bankgaranties/{PRODUCT_ID}/workflows?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736/workflows?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6736
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "workflow": {
  "id": 21
 }
}
Schema
{
 "properties": {
  "workflow": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  }
 },
 "additionalProperties": false,
 "required": [
  "workflow"
 ]
}
Response  204
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json

Bankgarantie factuur toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/bankgaranties/{PRODUCT_ID}/facturen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736/facturen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6736
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Zie Factuur - Factuur toevoegen
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736/facturen/1

Bankgarantie factuurregel toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/bankgaranties/{PRODUCT_ID}/facturen/{FACTUUR_ID}/regels?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736/facturen/1/regels?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6736
FACTUUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 1
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Zie Factuur - Factuurregel toevoegen
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/bankgaranties/6736/facturen/1

Consumptief krediet ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/consumptiefkredieten/{PRODUCT_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6743?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6743
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 6743,
 "type": 48,
 "offertenummer": "132",
 "omschrijving": "Consumptief krediet",
 "status": "Aanvraag nieuw",
 "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
 "maatschappij": "DAK Hypotheken",
 "ingangsdatum": "2011-10-14T00:00:00+02:00",
 "ingangsdatumDefinitief": "ja",
 "gewenstBedrag": "20000.00",
 "adviseur": "Achternaam, Voornaam (I.)",
 "acceptant": "AchternaamTwee, Voornaam (V.)",
 "acceptantWorkflowgroep": null,
 "behandelaar": "Achternaam, Voornaam (I.)",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6743"
  }
 },
 "_embedded": {
  "correspondentieadres": {
   "id": 7793,
   "straat": "Groenhof",
   "nummer": "1",
   "toevoeging": "",
   "postcode": "1275BB",
   "plaatsnaam": "Huizen",
   "postcodegebied": "1275",
   "longitude": "5.26394006",
   "latitude": "52.28904947",
   "categorie": "default",
   "_embedded": {
    "types": [
     {
      "id": 1,
      "naam": "bezoekadres"
     }
    ]
   }
  },
  "aanvragers": [
   {
    "id": 120954,
    "geslacht": "man",
    "initialen": "A.",
    "titel": "",
    "voornaam": "Aad",
    "tussenvoegsel": "",
    "achternaam": "Jansen",
    "bsn": "559795178",
    "nationaliteitId": 1,
    "burgerlijkestaatId": 1,
    "weergavenaam": "Jansen, Aad (A.)",
    "geboortedatum": "1960-01-01T00:00:00+01:00",
    "pensioendatum": "2027-01-01T00:00:00+01:00",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/120954"
     },
     "adressen": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/120954/adressen"
     },
     "emailadressen": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/120954/emailadressen"
     },
     "rekeningnummers": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/120954/rekeningnummers"
     },
     "telefoonnummers": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/120954/telefoonnummers"
     }
    }
   }
  ],
  "productdelen": [
   {
    "id": 7904,
    "product": "Persoonlijke lening",
    "productgroep": "Persoonlijke lening",
    "leenbedrag": "20000.00",
    "contractnummer": "132",
    "termijnbedrag": "500.00",
    "theoretischeLooptijd": 12,
    "theoretischeEinddatum": "2012-10-14T00:00:00+02:00"
   }
  ]
 }
}

Consumptief krediet toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/consumptiefkredieten?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Wijzigingen met release 1.9.3

 • Het veld eersteAanvrager is deprecated. Gebruik hiervoor eersteAanvragerParticulier. Dit is gedaan om onderscheid te maken tussen particuliere en zakelijke klanten.

 • Het is mogelijk dit product te koppelen aan een zakelijke klant. Hiervoor dient de waarde aanvragerZakelijk gevuld te worden met het id van de zakelijke klant. Daarnaast kan de zakelijke klant ook als eerste aanvrager gemarkeerd worden. Gebruik hiervoor het veld eersteAanvragerZakelijk.

 • Om een eerste aanvrager particulier te koppelen dient het veld eersteAanvragerParticulier gebruikt te worden.

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "omschrijving": "Consumptief Krediet",
 "status": {
  "id": 1
 },
 "bestaandePropositie": {
  "id": 3334
 },
 "afgeslotenDoor": {
  "id": 112115
 },
 "acceptantWorkflowgroep": {
  "id": 45
 },
 "dossierVerantwoordelijkeWorkflowgroep": {
  "id": 45
 },
 "bronvermelding": {
  "id": 3
 },
 "aanbrengerPersoon": {
  "id": 120956
 },
 "aanbrengerOrganisatie": {
  "id": 14851
 },
 "offertenummer": "12345",
 "aanvraagVerzonden": "2016-01-01",
 "aanvraagVerzondenDefinitief": true,
 "uitbetalingsdatum": "2016-01-01",
 "uitbetalingsdatumDefinitief": true,
 "akkoordBank": "2016-01-01",
 "contractOntvangen": "2016-01-01",
 "stukkenOpgevraagd": "2016-01-01",
 "contractVerzondenNaarKlant": "2016-01-01",
 "stukkenCompleet": "2016-01-01",
 "contractGetekendRetour": "2016-01-01",
 "getekendContractNaarMaatschappij": "2016-01-01",
 "contractVervaldatum": "2016-01-01",
 "aanvragerZakelijk": {
  "id": 16941
 },
 "aanvragersParticulier": [
  {
   "id": 120954
  },
  {
   "id": 120955
  }
 ],
 "eersteAanvragerParticulier": {
  "id": 120954
 },
 "correspondentieadres": {
  "id": 7793
 },
 "financieringsdoel": "(Nog) Niet bekend",
 "maatschappij": {
  "id": 14876
 },
 "inkoopVia": {
  "id": 15100
 },
 "gewenstbedrag": 2000,
 "gewenstMaandbedrag": 100,
 "aantalKinderen": 1,
 "toelichting": "nvt",
 "artikel": {
  "id": 20684
 },
 "codeprovisiemijtype": "CE001",
 "contractnummer": "12345",
 "leenbedrag": 2000,
 "depot": 100,
 "blokkade": true,
 "inlossaldo": 100,
 "uitTeBetalen": 100,
 "termijnbedrag": 100,
 "percentageDoorlopendKrediet": 100,
 "aflossingsvrij": 100,
 "nominaleMaandrente": 100,
 "effectieveJaarrente": 100,
 "kredietvergoeding": 100,
 "totaleKredietsom": 100,
 "theoretischeLooptijd": 100,
 "theoretischeEinddatum": "2016-01-01",
 "uitbetalingLand": "AD",
 "uitbetalingBank": "RABOBANK NEDERLAND",
 "uitbetalingRekeningnummer": "136907539",
 "uitbetalingBicnummer": "RABONL2U",
 "uitbetalingIbannummer": "NL25RABO0136907539",
 "toonindigimap": true,
 "gearchiveerd": false
}
Schema
{
 "title": "Consumptiefkrediet",
 "type": "object",
 "properties": {
  "omschrijving": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "status": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "bestaandePropositie": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "afgeslotenDoor": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "acceptant": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "acceptantWorkflowgroep": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "dossierVerantwoordelijke": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "dossierVerantwoordelijkeWorkflowgroep": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "bronvermelding": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "aanbrengerPersoon": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "aanbrengerOrganisatie": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "offertenummer": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "aanvraagVerzonden": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "aanvraagVerzondenDefinitief": {
   "type": "boolean"
  },
  "uitbetalingsdatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "uitbetalingsdatumDefinitief": {
   "type": "boolean"
  },
  "akkoordBank": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "contractOntvangen": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "stukkenOpgevraagd": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "contractVerzondenNaarKlant": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "stukkenCompleet": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "contractGetekendRetour": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "getekendContractNaarMaatschappij": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "contractVervaldatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "aanvragersParticulier": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
     }
    },
    "required": [
     "id"
    ],
    "additionalProperties": false
   },
   "minItems": 1,
   "uniqueItems": true
  },
  "aanvragerZakelijk": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "eersteAanvrager": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "eersteAanvragerParticulier": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "eersteAanvragerZakelijk": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "correspondentieadres": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "financieringsdoel": {
   "enum": [
    "(Nog) Niet bekend",
    "Aankoop woning",
    "Anders, zie toelichting",
    "Auto",
    "Belasting betaling",
    "Boot",
    "Financiering kosten hypotheek",
    "Motor",
    "Overname lopende leningen",
    "Restschuld financiering",
    "Schuldsanering",
    "Toercaravan",
    "Woningverbetering",
    "Zakelijk doel"
   ]
  },
  "maatschappij": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "inkoopVia": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "gewenstbedrag": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "gewenstMaandbedrag": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "aantalKinderen": {
   "type": "integer",
   "format": "datatype-int",
   "minimum": 0
  },
  "toelichting": {
   "type": "string",
   "minLength": 1
  },
  "artikel": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "codeprovisiemijtype": {
   "enum": [
    "CE001",
    "CE002",
    "CE003",
    "CE004",
    "CE005",
    "CE006",
    "DM001",
    "DM002",
    "IT001",
    "IT002",
    "ME001",
    "ME002"
   ]
  },
  "contractnummer": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "leenbedrag": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "depot": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "blokkade": {
   "type": "boolean"
  },
  "inlossaldo": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "uitTeBetalen": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "termijnbedrag": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "percentageDoorlopendKrediet": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "aflossingsvrij": {
   "type": "integer",
   "format": "datatype-int",
   "minimum": 0
  },
  "nominaleMaandrente": {
   "type": "number",
   "multipleOf": "0.000001",
   "minimum": -9999999.999999,
   "maximum": 9999999.999999
  },
  "effectieveJaarrente": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.1,
   "minimum": -999999999.9,
   "maximum": 999999999.9
  },
  "kredietvergoeding": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "totaleKredietsom": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "theoretischeLooptijd": {
   "type": "integer",
   "format": "datatype-int",
   "minimum": 0
  },
  "theoretischeEinddatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "uitbetalingLand": {
   "enum": [
    "AD",
    "AE",
    "AF",
    "AG",
    "AI",
    "AL",
    "AM",
    "AN",
    "AO",
    "AQ",
    "AR",
    "AS",
    "AT",
    "AU",
    "AW",
    "AX",
    "AZ",
    "BA",
    "BB",
    "BD",
    "BE",
    "BF",
    "BG",
    "BH",
    "BI",
    "BJ",
    "BL",
    "BM",
    "BN",
    "BO",
    "BQ",
    "BR",
    "BS",
    "BT",
    "BV",
    "BW",
    "BY",
    "BZ",
    "CA",
    "CC",
    "CD",
    "CF",
    "CG",
    "CH",
    "CI",
    "CK",
    "CL",
    "CM",
    "CN",
    "CO",
    "CR",
    "CS",
    "CU",
    "CV",
    "CW",
    "CX",
    "CY",
    "CZ",
    "DE",
    "DJ",
    "DK",
    "DM",
    "DO",
    "DZ",
    "EC",
    "EE",
    "EG",
    "EH",
    "ER",
    "ES",
    "ET",
    "FI",
    "FJ",
    "FK",
    "FM",
    "FO",
    "FR",
    "GA",
    "GB",
    "GD",
    "GE",
    "GF",
    "GG",
    "GH",
    "GI",
    "GL",
    "GM",
    "GN",
    "GP",
    "GQ",
    "GR",
    "GS",
    "GT",
    "GU",
    "GW",
    "GY",
    "HK",
    "HM",
    "HN",
    "HR",
    "HT",
    "HU",
    "ID",
    "IE",
    "IL",
    "IM",
    "IN",
    "IO",
    "IQ",
    "IR",
    "IS",
    "IT",
    "JE",
    "JM",
    "JO",
    "JP",
    "KE",
    "KG",
    "KH",
    "KI",
    "KM",
    "KN",
    "KP",
    "KR",
    "KW",
    "KY",
    "KZ",
    "LA",
    "LB",
    "LC",
    "LI",
    "LK",
    "LR",
    "LS",
    "LT",
    "LU",
    "LV",
    "LY",
    "MA",
    "MC",
    "MD",
    "ME",
    "MF",
    "MG",
    "MH",
    "MK",
    "ML",
    "MM",
    "MN",
    "MO",
    "MP",
    "MQ",
    "MR",
    "MS",
    "MT",
    "MU",
    "MV",
    "MW",
    "MX",
    "MY",
    "MZ",
    "NA",
    "NC",
    "NE",
    "NF",
    "NG",
    "NI",
    "NL",
    "NO",
    "NP",
    "NR",
    "NU",
    "NZ",
    "OM",
    "PA",
    "PE",
    "PF",
    "PG",
    "PH",
    "PK",
    "PL",
    "PM",
    "PN",
    "PR",
    "PS",
    "PT",
    "PW",
    "PY",
    "QA",
    "RE",
    "RO",
    "RS",
    "RU",
    "RW",
    "SA",
    "SB",
    "SC",
    "SD",
    "SE",
    "SG",
    "SH",
    "SI",
    "SJ",
    "SK",
    "SL",
    "SM",
    "SN",
    "SO",
    "SR",
    "ST",
    "SV",
    "SX",
    "SY",
    "SZ",
    "TC",
    "TD",
    "TF",
    "TG",
    "TH",
    "TJ",
    "TK",
    "TL",
    "TM",
    "TN",
    "TO",
    "TR",
    "TT",
    "TV",
    "TW",
    "TZ",
    "UA",
    "UG",
    "UM",
    "US",
    "UY",
    "UZ",
    "VA",
    "VC",
    "VE",
    "VG",
    "VI",
    "VN",
    "VU",
    "WF",
    "WS",
    "YE",
    "YT",
    "ZA",
    "ZM",
    "ZW"
   ]
  },
  "uitbetalingBank": {
   "enum": [
    "(Svenska)Handelsbanken AB",
    "ABN AMRO BANK N.V.",
    "ABN AMRO BANK N.V. (FORMELY KNOWN AS FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.)",
    "ACHMEA RETAIL BANK N.V.",
    "AEGON BANK N.V.",
    "AMSTERDAM TRADE BANK N.V.",
    "ANADOLUBANK NEDERLAND N.V.",
    "ARGENTA SPAARBANK-BIJKANTOOR NEDERLAND",
    "ASN Bank",
    "ASR Bank",
    "BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V.",
    "BANK MENDES GANS N.V.",
    "BANK OF AMERICA, N.A. AMSTERDAM",
    "BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (HOLLAND) N.V.",
    "BANQUE CHAABI DU MAROC",
    "BINCKBANK N.V.",
    "BNP PARIBAS S.A. - THE NETHERLANDS BRANCH",
    "CITCO BANK NEDERLAND N.V.",
    "CITIBANK INTERNATIONAL PLC NETHERLANDS BRANCH",
    "COMMERZBANK AG KANTOOR AMSTERDAM",
    "CREDIT EUROPE BANK N.V.",
    "DELTA LLOYD BANK N.V.",
    "DEMIR-HALK BANK (NEDERLAND) N.V.",
    "DEUTSCHE BANK A.G. AMSTERDAM",
    "ECONOMY BANK N.V.,THE",
    "FNB Bank",
    "Friesland bank",
    "GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V.",
    "GE ARTESIA BANK (FORMERLY BANQUE ARTESIA NEDERLAND N.V.)",
    "HSBC BANK PLC.",
    "ING BANK N.V.",
    "ING BELGIUM NV/SA (FORMERLY BANK BRUSSELS LAMBERT SA, BREDA BRANCH)",
    "INTESA SANPAOLO S.P.A. (FORMER SANPAOLO IMI), AMSTERDAM BRANCH, AMSTERDAM",
    "ISBANK GMBH, AMSTERDAM BRANCH",
    "KAS BANK N.V.",
    "KBC BANK NEDERLAND N.V.",
    "KNAB Bank",
    "KOREA EXCHANGE BANK, AMSTERDAM BRANCH",
    "LANSCHOT BANKIERS NV F. VAN",
    "LEASEPLAN CORPORATION N.V.",
    "LEVOB BANK N.V.",
    "LLOYDS TSB BANK PLC.",
    "MIZUHO CORPORATE BANK NEDERLAND N.V.",
    "NEDERLANDSCHE BANK (DE) N.V.",
    "NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V.",
    "NIBC BANK N.V.",
    "NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN",
    "Overige (ZA)",
    "RABOBANK NEDERLAND",
    "RegioBank",
    "SNS BANK N.V. / ASN BANK N.V.",
    "SOCIETE GENERALE",
    "STAALBANKIERS N.V.",
    "Standard Bank",
    "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.",
    "THEODOOR GILISSEN BANKIERS N.V.",
    "TRIODOS BANK N.V.",
    "UBS BANK (NETHERLANDS) B.V.",
    "YAPI KREDI BANK NEDERLAND N.V."
   ]
  },
  "uitbetalingRekeningnummer": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "uitbetalingBicnummer": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "uitbetalingIbannummer": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "toonindigimap": {
   "type": "boolean"
  },
  "gearchiveerd": {
   "type": "boolean"
  }
 },
 "required": [
  "status",
  "bestaandePropositie",
  "afgeslotenDoor",
  "aanvraagVerzonden",
  "aanvraagVerzondenDefinitief",
  "uitbetalingsdatum",
  "uitbetalingsdatumDefinitief",
  "correspondentieadres",
  "financieringsdoel",
  "maatschappij",
  "inkoopVia",
  "gewenstbedrag",
  "artikel",
  "toonindigimap"
 ],
 "oneOf": [
  {
   "required": [
    "dossierVerantwoordelijke"
   ]
  },
  {
   "required": [
    "dossierVerantwoordelijkeWorkflowgroep"
   ]
  }
 ],
 "additionalProperties": false
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6758

Consumptief krediet registratie ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/consumptiefkredieten/{PRODUCT_ID}/registraties?access_token={ACCESS_TOKEN}]&publiek={publiek}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6743/registraties?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]&publiek=0
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6743
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
publiek
int (optioneel) Voorbeeld: 0
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6743/registraties"
  }
 },
 "_embedded": {
  "registraties": [
   {
    "omschrijving": "Er is een bestand geupload",
    "onderwerp": "Koopakte grond geupload",
    "publiek": false,
    "factureerbaar": false,
    "boekdatum": "2016-09-30T10:21:00+0200",
    "gearchiveerd": false,
    "verbruik": 0,
    "id": 275825,
    "registratietype": "E-mail/Brief",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6743/registraties/275825"
     },
     "product": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6743"
     },
     "bestand": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/documenten/2"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Consumptief krediet registratie toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/consumptiefkredieten/{PRODUCT_ID}/registraties?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6743/registraties?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6743
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Zie Klantdossier - Registratie toevoegen
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6743/registraties/275826

Consumptief krediet taak toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/consumptiefkredieten/{PRODUCT_ID}/taken?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6755/taken?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6755
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "naam": "Naam van de afspraak",
 "omschrijving": "Omschrijving van de taak",
 "type": "Afspraak",
 "status": {
  "id": 1
 },
 "prioriteit": "Middel",
 "startdatum": "2016-07-05 17:07:04",
 "einddatum": "2016-07-05 18:07:04",
 "afgerond": false,
 "aanmaakdatum": "2016-07-05 16:00:00",
 "initiator": {
  "id": 112794
 },
 "genodigden": [
  {
   "id": 120954
  },
  {
   "id": 120955
  }
 ],
 "verantwoordelijke": "WorkflowgroepMetPersoon",
 "verantwoordelijkePersoon": {
  "id": 112794
 },
 "verantwoordelijkeWorkflowgroep": {
  "id": 45
 }
}
Schema
{
 "title": "Taak",
 "type": "object",
 "properties": {
  "naam": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 300
  },
  "omschrijving": {
   "type": "string",
   "minLength": 1
  },
  "type": {
   "enum": [
    "Actie",
    "Afspraak",
    "Bellen",
    "Bezichtiging",
    "Doel",
    "Klacht",
    "Schade"
   ]
  },
  "status": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "prioriteit": {
   "enum": [
    "Laag",
    "Middel",
    "Hoog"
   ]
  },
  "startdatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-datetime"
  },
  "einddatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-datetime"
  },
  "afgerond": {
   "type": "boolean"
  },
  "aanmaakdatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-datetime"
  },
  "initiator": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "genodigden": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
     }
    },
    "required": [
     "id"
    ],
    "additionalProperties": false
   },
   "minItems": 1,
   "uniqueItems": true
  },
  "verantwoordelijke": {
   "enum": [
    "Persoon",
    "Workflowgroep",
    "WorkflowgroepMetPersoon"
   ]
  },
  "verantwoordelijkePersoon": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "verantwoordelijkeWorkflowgroep": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  }
 },
 "required": [
  "naam",
  "type",
  "status",
  "prioriteit",
  "startdatum",
  "einddatum",
  "verantwoordelijke"
 ],
 "additionalProperties": false,
 "oneOf": [
  {
   "properties": {
    "verantwoordelijke": {
     "enum": [
      "Persoon"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "verantwoordelijkePersoon"
   ]
  },
  {
   "properties": {
    "verantwoordelijke": {
     "enum": [
      "Workflowgroep"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "verantwoordelijkeWorkflowgroep"
   ]
  },
  {
   "properties": {
    "verantwoordelijke": {
     "enum": [
      "WorkflowgroepMetPersoon"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "verantwoordelijkePersoon",
    "verantwoordelijkeWorkflowgroep"
   ]
  }
 ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6755/taken/55519

Consumptief krediet workflow toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/consumptiefkredieten/{PRODUCT_ID}/workflows?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6743/workflows?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6743
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "workflow": {
  "id": 21
 }
}
Schema
{
 "properties": {
  "workflow": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  }
 },
 "additionalProperties": false,
 "required": [
  "workflow"
 ]
}
Response  204
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json

Consumptief krediet factuur toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/consumptiefkredieten/{PRODUCT_ID}/facturen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6743/facturen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6743
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Zie Factuur - Factuur toevoegen
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6743/facturen/1

Consumptief krediet factuurregel toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/consumptiefkredieten/{PRODUCT_ID}/facturen/{FACTUUR_ID}/regels?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6743/facturen/1/regels?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6743
FACTUUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 1
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Zie Factuur - Factuurregel toevoegen
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/consumptiefkredieten/6743/facturen/1

Contract ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/contracten/{PRODUCT_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/contracten/6741?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6741
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 6741,
 "type": 9,
 "offertenummer": "140",
 "omschrijving": "Contract",
 "status": "Aanvraag nieuw",
 "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
 "maatschappij": "CO00014830",
 "startdatum": "2012-09-08T00:00:00+02:00",
 "startdatumDefinitief": "ja",
 "adviseur": "Achternaam, Voornaam (I.)",
 "acceptant": "AchternaamTwee, Voornaam (V.)",
 "acceptantWorkflowgroep": null,
 "behandelaar": "Achternaam, Voornaam (I.)",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/contracten/6741"
  }
 },
 "_embedded": {
  "correspondentieadres": {
   "id": 7793,
   "straat": "Groenhof",
   "nummer": "1",
   "toevoeging": "",
   "postcode": "1275BB",
   "plaatsnaam": "Huizen",
   "postcodegebied": "1275",
   "longitude": "5.26394006",
   "latitude": "52.28904947",
   "categorie": "default",
   "_embedded": {
    "types": [
     {
      "id": 1,
      "naam": "bezoekadres"
     }
    ]
   }
  },
  "aanvragers": [
   {
    "id": 120954,
    "geslacht": "man",
    "initialen": "A.",
    "titel": "",
    "voornaam": "Aad",
    "tussenvoegsel": "",
    "achternaam": "Jansen",
    "bsn": "559795178",
    "nationaliteitId": 1,
    "burgerlijkestaatId": 1,
    "weergavenaam": "Jansen, Aad (A.)",
    "geboortedatum": "1960-01-01T00:00:00+01:00",
    "pensioendatum": "2027-01-01T00:00:00+01:00",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/120954"
     },
     "adressen": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/120954/adressen"
     },
     "emailadressen": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/120954/emailadressen"
     },
     "rekeningnummers": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/120954/rekeningnummers"
     },
     "telefoonnummers": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/120954/telefoonnummers"
     }
    }
   }
  ],
  "productdelen": [
   {
    "id": 7902,
    "product": "Contract",
    "referentie": "cntr",
    "verkoopprijs": "125.00",
    "premietermijn": "eenmalig",
    "contractduur": 12,
    "hoofdvervaldatum": "2013-09-08T00:00:00+02:00",
    "looptijdVerplichting": 6,
    "vervaldatum": "2013-03-08T00:00:00+01:00"
   }
  ]
 }
}

Contract toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/contracten?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Wijzigingen met release 1.9.3

 • eersteAanvrager accepteert nu ook een medewerker van de organisatie in aanvragerZakelijk.

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/contracten?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "omschrijving": "Contract",
 "status": {
  "id": 1
 },
 "bestaandePropositie": {
  "id": 3334
 },
 "accountmanager": {
  "id": 112115
 },
 "administratieWorkflowgroep": {
  "id": 45
 },
 "accountBeheerderWorkflowgroep": {
  "id": 45
 },
 "bronvermelding": {
  "id": 3
 },
 "aanbrengerPersoon": {
  "id": 120956
 },
 "aanbrengerOrganisatie": {
  "id": 14851
 },
 "aanvragersParticulier": [
  {
   "id": 120954
  },
  {
   "id": 120955
  }
 ],
 "eersteAanvrager": {
  "id": 120955
 },
 "correspondentieadres": {
  "id": 7793
 },
 "contractnummer": "12345",
 "contractDatum": "2016-01-01",
 "contractDatumDefinitief": true,
 "startdatum": "2016-01-01",
 "startdatumDefinitief": true,
 "eindeTekendatum": "2016-01-01",
 "getekendContractOntvangen": "2016-01-01",
 "dossierCompleet": "2016-01-01",
 "finaalAkkoord": "2016-01-01",
 "leverancier": {
  "id": 14830
 },
 "inkoopVia": {
  "id": 15100
 },
 "toelichting": "nvt",
 "gearchiveerd": false,
 "toonindigimap": true
}
Schema
{
 "title": "Contract",
 "type": "object",
 "properties": {
  "omschrijving": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "status": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "bestaandePropositie": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "accountmanager": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "administratie": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "administratieWorkflowgroep": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "accountBeheerder": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "accountBeheerderWorkflowgroep": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "bronvermelding": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "aanbrengerPersoon": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "aanbrengerOrganisatie": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "aanvragerZakelijk": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "aanvragersParticulier": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
     }
    },
    "required": [
     "id"
    ],
    "additionalProperties": false
   },
   "minItems": 1,
   "uniqueItems": true
  },
  "eersteAanvrager": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "correspondentieadres": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "contractnummer": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "contractDatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "contractDatumDefinitief": {
   "type": "boolean"
  },
  "startdatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "startdatumDefinitief": {
   "type": "boolean"
  },
  "eindeTekendatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "getekendContractOntvangen": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "dossierCompleet": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "finaalAkkoord": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "leverancier": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "inkoopVia": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "toelichting": {
   "type": "string",
   "minLength": 1
  },
  "gearchiveerd": {
   "type": "boolean"
  },
  "toonindigimap": {
   "type": "boolean"
  }
 },
 "required": [
  "bestaandePropositie",
  "accountmanager",
  "bronvermelding",
  "eersteAanvrager",
  "correspondentieadres",
  "contractDatum",
  "contractDatumDefinitief",
  "startdatum",
  "startdatumDefinitief",
  "leverancier",
  "inkoopVia",
  "gearchiveerd",
  "toonindigimap",
  "status"
 ],
 "oneOf": [
  {
   "required": [
    "accountBeheerder"
   ]
  },
  {
   "required": [
    "accountBeheerderWorkflowgroep"
   ]
  }
 ],
 "additionalProperties": false
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/contracten/6757

Contractdeel toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/contracten/{PRODUCT_ID}/onderdelen?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/contracten/6757/onderdelen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6757
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "artikel": {
  "id": 16198
 },
 "referentie": "12345",
 "kostprijs": 100,
 "btw": {
  "id": 5
 },
 "aantal": 1,
 "verkoopprijs": 250,
 "premietermijnverkoopprijs": "Maand",
 "marge": 0,
 "korting": 0,
 "kortingtype": "Bedrag",
 "incasso": 0,
 "betalingstermijn": "Maand",
 "looptijdverplichting": 12,
 "vervaldatum": "2018-01-01"
}
Schema
{
 "title": "Contractdeel",
 "type": "object",
 "properties": {
  "artikel": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "referentie": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "kostprijs": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "btw": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "aantal": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "verkoopprijs": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "premietermijnverkoopprijs": {
   "enum": [
    "Maand",
    "Kwartaal",
    "Semester",
    "Jaar",
    "2 maanden",
    "Eenmalig"
   ]
  },
  "marge": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "korting": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "kortingtype": {
   "enum": [
    "Bedrag",
    "Percentage"
   ]
  },
  "incasso": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "betalingstermijn": {
   "enum": [
    "Maand",
    "Kwartaal",
    "Semester",
    "Jaar",
    "2 maanden",
    "Eenmalig"
   ]
  },
  "looptijdverplichting": {
   "type": "integer",
   "format": "datatype-int",
   "minimum": 0
  },
  "vervaldatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  }
 },
 "required": [
  "artikel",
  "verkoopprijs",
  "betalingstermijn",
  "premietermijnverkoopprijs"
 ],
 "additionalProperties": false
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/contracten/6757/onderdelen/7919

Contract registratie ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/contracten/{PRODUCT_ID}/registraties?access_token={ACCESS_TOKEN}]&publiek={publiek}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/contracten/6757/registraties?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]&publiek=0
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6757
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
publiek
int (optioneel) Voorbeeld: 0
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/contracten/6757/registraties"
  }
 },
 "_embedded": {
  "registraties": [
   {
    "omschrijving": "Er is een bestand geupload",
    "onderwerp": "Koopakte grond geupload",
    "publiek": false,
    "factureerbaar": false,
    "boekdatum": "2016-09-30T10:21:00+0200",
    "gearchiveerd": false,
    "verbruik": 0,
    "id": 275825,
    "registratietype": "E-mail/Brief",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/contracten/6757/registraties/275825"
     },
     "product": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/contracten/6757"
     },
     "bestand": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/documenten/2"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Contract registratie toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/contracten/{PRODUCT_ID}/registraties?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/contracten/6757/registraties?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6757
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Zie Klantdossier - Registratie toevoegen
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/contracten/6757/registraties/275826

Contract taak toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/contracten/{PRODUCT_ID}/taken?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/contracten/6755/taken?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6755
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "naam": "Naam van de afspraak",
 "omschrijving": "Omschrijving van de taak",
 "type": "Afspraak",
 "status": {
  "id": 1
 },
 "prioriteit": "Middel",
 "startdatum": "2016-07-05 17:07:04",
 "einddatum": "2016-07-05 18:07:04",
 "afgerond": false,
 "aanmaakdatum": "2016-07-05 16:00:00",
 "initiator": {
  "id": 112794
 },
 "genodigden": [
  {
   "id": 120954
  },
  {
   "id": 120955
  }
 ],
 "verantwoordelijke": "WorkflowgroepMetPersoon",
 "verantwoordelijkePersoon": {
  "id": 112794
 },
 "verantwoordelijkeWorkflowgroep": {
  "id": 45
 }
}
Schema
{
 "title": "Taak",
 "type": "object",
 "properties": {
  "naam": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 300
  },
  "omschrijving": {
   "type": "string",
   "minLength": 1
  },
  "type": {
   "enum": [
    "Actie",
    "Afspraak",
    "Bellen",
    "Bezichtiging",
    "Doel",
    "Klacht",
    "Schade"
   ]
  },
  "status": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "prioriteit": {
   "enum": [
    "Laag",
    "Middel",
    "Hoog"
   ]
  },
  "startdatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-datetime"
  },
  "einddatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-datetime"
  },
  "afgerond": {
   "type": "boolean"
  },
  "aanmaakdatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-datetime"
  },
  "initiator": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "genodigden": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
     }
    },
    "required": [
     "id"
    ],
    "additionalProperties": false
   },
   "minItems": 1,
   "uniqueItems": true
  },
  "verantwoordelijke": {
   "enum": [
    "Persoon",
    "Workflowgroep",
    "WorkflowgroepMetPersoon"
   ]
  },
  "verantwoordelijkePersoon": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "verantwoordelijkeWorkflowgroep": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  }
 },
 "required": [
  "naam",
  "type",
  "status",
  "prioriteit",
  "startdatum",
  "einddatum",
  "verantwoordelijke"
 ],
 "additionalProperties": false,
 "oneOf": [
  {
   "properties": {
    "verantwoordelijke": {
     "enum": [
      "Persoon"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "verantwoordelijkePersoon"
   ]
  },
  {
   "properties": {
    "verantwoordelijke": {
     "enum": [
      "Workflowgroep"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "verantwoordelijkeWorkflowgroep"
   ]
  },
  {
   "properties": {
    "verantwoordelijke": {
     "enum": [
      "WorkflowgroepMetPersoon"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "verantwoordelijkePersoon",
    "verantwoordelijkeWorkflowgroep"
   ]
  }
 ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/contracten/6755/taken/55519

Contract workflow toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/contracten/{PRODUCT_ID}/workflows?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/contracten/6757/workflows?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6757
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "workflow": {
  "id": 21
 }
}
Schema
{
 "properties": {
  "workflow": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  }
 },
 "additionalProperties": false,
 "required": [
  "workflow"
 ]
}
Response  204
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json

Contract factuur toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/contracten/{PRODUCT_ID}/facturen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/contracten/6757/facturen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6757
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Zie Factuur - Factuur toevoegen
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/contracten/6757/facturen/1

Contract factuurregel toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/contracten/{PRODUCT_ID}/facturen/{FACTUUR_ID}/regels?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/contracten/6757/facturen/1/regels?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6757
FACTUUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 1
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Zie Factuur - Factuurregel toevoegen
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/contracten/6757/facturen/1

Dienst ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/diensten/{PRODUCT_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/diensten/6734?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6734
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 6734,
 "type": 43,
 "offertenummer": "120",
 "omschrijving": "Dienst",
 "status": "Aanvraag nieuw",
 "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
 "maatschappij": "CO00014830",
 "ingangsdatum": "2011-03-08T00:00:00+01:00",
 "ingangsdatumDefinitief": "ja",
 "adviseur": "Achternaam, Voornaam (I.)",
 "acceptant": "AchternaamTwee, Voornaam (V.)",
 "acceptantWorkflowgroep": null,
 "behandelaar": "Achternaam, Voornaam (I.)",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/diensten/6734"
  }
 },
 "_embedded": {
  "correspondentieadres": {
   "id": 7793,
   "straat": "Groenhof",
   "nummer": "1",
   "toevoeging": "",
   "postcode": "1275BB",
   "plaatsnaam": "Huizen",
   "postcodegebied": "1275",
   "longitude": "5.26394006",
   "latitude": "52.28904947",
   "categorie": "default",
   "_embedded": {
    "types": [
     {
      "id": 1,
      "naam": "bezoekadres"
     }
    ]
   }
  },
  "aanvragers": [
   {
    "id": 120954,
    "geslacht": "man",
    "initialen": "A.",
    "titel": "",
    "voornaam": "Aad",
    "tussenvoegsel": "",
    "achternaam": "Jansen",
    "bsn": "559795178",
    "nationaliteitId": 1,
    "burgerlijkestaatId": 1,
    "weergavenaam": "Jansen, Aad (A.)",
    "geboortedatum": "1960-01-01T00:00:00+01:00",
    "pensioendatum": "2027-01-01T00:00:00+01:00",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/120954"
     }
    }
   }
  ],
  "productdelen": [
   {
    "id": 7893,
    "product": "Abonnement Comfort Family",
    "omschrijving": "Abonnement comfort",
    "betalingstermijn": "maand",
    "verkoopprijs": "1.46",
    "btw": "BTW 19% exclusief"
   },
   {
    "id": 7895,
    "product": "Advies - Doorstromer",
    "omschrijving": "Hypotheekadvies",
    "betalingstermijn": "eenmalig",
    "verkoopprijs": "1500.00",
    "btw": null
   }
  ]
 }
}

Dienst toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/diensten?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Wijzigingen met release 1.9.3

 • eersteAanvrager accepteert nu ook een medewerker van de organisatie in aanvragerZakelijk.

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/diensten?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "omschrijving": "Dienst",
 "status": {
  "id": 1
 },
 "bestaandePropositie": {
  "id": 3334
 },
 "accountmanager": {
  "id": 112115
 },
 "administratieWorkflowgroep": {
  "id": 45
 },
 "accountBeheerderWorkflowgroep": {
  "id": 45
 },
 "bronvermelding": {
  "id": 3
 },
 "aanbrengerPersoon": {
  "id": 120956
 },
 "aanbrengerOrganisatie": {
  "id": 14851
 },
 "offertenummer": "12345",
 "tekendatum": "2016-01-01",
 "tekendatumDefinitief": true,
 "opleverdatum": "2016-01-01",
 "opleverdatumDefinitief": true,
 "aanvragerRol": "Particulier",
 "aanvragersParticulier": [
  {
   "id": 120954
  },
  {
   "id": 120955
  }
 ],
 "eersteAanvrager": {
  "id": 120954
 },
 "correspondentieadres": {
  "id": 7793
 },
 "leverancier": {
  "id": 14830
 },
 "inkoopVia": {
  "id": 15100
 },
 "toelichting": "nvt",
 "toonindigimap": true,
 "gearchiveerd": false
}
Schema
{
 "title": "Dienst",
 "type": "object",
 "properties": {
  "omschrijving": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "status": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "bestaandePropositie": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "accountmanager": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "administratie": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "administratieWorkflowgroep": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "accountBeheerder": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "accountBeheerderWorkflowgroep": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "bronvermelding": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "aanbrengerPersoon": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "aanbrengerOrganisatie": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "offertenummer": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "tekendatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "tekendatumDefinitief": {
   "type": "boolean"
  },
  "opleverdatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "opleverdatumDefinitief": {
   "type": "boolean"
  },
  "aanvragerRol": {
   "enum": [
    "Particulier",
    "Zakelijk"
   ]
  },
  "aanvragerZakelijk": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "aanvragersParticulier": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
     }
    },
    "required": [
     "id"
    ],
    "additionalProperties": false
   },
   "minItems": 1,
   "uniqueItems": true
  },
  "eersteAanvrager": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "correspondentieadres": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "leverancier": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "inkoopVia": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "toelichting": {
   "type": "string",
   "minLength": 1
  },
  "toonindigimap": {
   "type": "boolean"
  },
  "gearchiveerd": {
   "type": "boolean"
  }
 },
 "required": [
  "toonindigimap",
  "tekendatum",
  "tekendatumDefinitief",
  "opleverdatum",
  "opleverdatumDefinitief",
  "gearchiveerd",
  "correspondentieadres",
  "status",
  "accountmanager",
  "leverancier",
  "bestaandePropositie",
  "bronvermelding",
  "inkoopVia",
  "aanvragerRol",
  "eersteAanvrager"
 ],
 "oneOf": [
  {
   "required": [
    "accountBeheerder"
   ]
  },
  {
   "required": [
    "accountBeheerderWorkflowgroep"
   ]
  }
 ],
 "additionalProperties": false
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/diensten/6754

Dienstdeel toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/diensten/{PRODUCT_ID}/delen?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/diensten/6754/delen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6754
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "artikel": {
  "id": 20615
 },
 "omschrijving": "Dienst",
 "kostprijs": 80,
 "btw": {
  "id": 5
 },
 "aantalStuks": 1,
 "verkoopprijs": 100,
 "verkoopprijsTermijn": "Maand",
 "marge": 0,
 "kortingtype": "Bedrag",
 "korting": 5,
 "betalingstermijn": "Maand",
 "looptijd": 1,
 "hoofdvervaldatum": "2017-02-01",
 "looptijdVerplichting": 100,
 "vervaldatum": "2017-02-01"
}
Schema
{
 "title": "Dienstdeel",
 "type": "object",
 "properties": {
  "artikel": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "omschrijving": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "kostprijs": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "btw": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "aantalStuks": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "verkoopprijs": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "verkoopprijsTermijn": {
   "enum": [
    "Maand",
    "Kwartaal",
    "Semester",
    "Jaar",
    "2 maanden",
    "Eenmalig"
   ]
  },
  "marge": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "kortingtype": {
   "enum": [
    "Bedrag",
    "Percentage"
   ]
  },
  "korting": {
   "type": "number",
   "multipleOf": 0.01,
   "minimum": -99999999.99,
   "maximum": 99999999.99
  },
  "betalingstermijn": {
   "enum": [
    "Maand",
    "Kwartaal",
    "Semester",
    "Jaar",
    "2 maanden",
    "Eenmalig"
   ]
  },
  "betalingsprofiel": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "looptijd": {
   "type": "integer",
   "format": "datatype-int",
   "minimum": 0
  },
  "hoofdvervaldatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "looptijdVerplichting": {
   "type": "integer",
   "format": "datatype-int",
   "minimum": 0
  },
  "vervaldatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  }
 },
 "required": [
  "artikel",
  "kostprijs",
  "btw",
  "aantalStuks",
  "verkoopprijs",
  "verkoopprijsTermijn",
  "marge",
  "betalingstermijn",
  "looptijd",
  "hoofdvervaldatum",
  "looptijdVerplichting",
  "vervaldatum"
 ],
 "additionalProperties": false
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/diensten/6754/delen/7916

Dienst registratie toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/diensten/{PRODUCT_ID}/registraties?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/diensten/6755/registraties?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6755
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Zie Klantdossier - Registratie toevoegen
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/diensten/6755/registraties/275826

Dienst taak toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/diensten/{PRODUCT_ID}/taken?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/diensten/6755/taken?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6755
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "naam": "Naam van de afspraak",
 "omschrijving": "Omschrijving van de taak",
 "type": "Afspraak",
 "status": {
  "id": 1
 },
 "prioriteit": "Middel",
 "startdatum": "2016-07-05 17:07:04",
 "einddatum": "2016-07-05 18:07:04",
 "afgerond": false,
 "aanmaakdatum": "2016-07-05 16:00:00",
 "initiator": {
  "id": 112794
 },
 "genodigden": [
  {
   "id": 120954
  },
  {
   "id": 120955
  }
 ],
 "verantwoordelijke": "WorkflowgroepMetPersoon",
 "verantwoordelijkePersoon": {
  "id": 112794
 },
 "verantwoordelijkeWorkflowgroep": {
  "id": 45
 }
}
Schema
{
 "title": "Taak",
 "type": "object",
 "properties": {
  "naam": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 300
  },
  "omschrijving": {
   "type": "string",
   "minLength": 1
  },
  "type": {
   "enum": [
    "Actie",
    "Afspraak",
    "Bellen",
    "Bezichtiging",
    "Doel",
    "Klacht",
    "Schade"
   ]
  },
  "status": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "prioriteit": {
   "enum": [
    "Laag",
    "Middel",
    "Hoog"
   ]
  },
  "startdatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-datetime"
  },
  "einddatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-datetime"
  },
  "afgerond": {
   "type": "boolean"
  },
  "aanmaakdatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-datetime"
  },
  "initiator": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "genodigden": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
     }
    },
    "required": [
     "id"
    ],
    "additionalProperties": false
   },
   "minItems": 1,
   "uniqueItems": true
  },
  "verantwoordelijke": {
   "enum": [
    "Persoon",
    "Workflowgroep",
    "WorkflowgroepMetPersoon"
   ]
  },
  "verantwoordelijkePersoon": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "verantwoordelijkeWorkflowgroep": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  }
 },
 "required": [
  "naam",
  "type",
  "status",
  "prioriteit",
  "startdatum",
  "einddatum",
  "verantwoordelijke"
 ],
 "additionalProperties": false,
 "oneOf": [
  {
   "properties": {
    "verantwoordelijke": {
     "enum": [
      "Persoon"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "verantwoordelijkePersoon"
   ]
  },
  {
   "properties": {
    "verantwoordelijke": {
     "enum": [
      "Workflowgroep"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "verantwoordelijkeWorkflowgroep"
   ]
  },
  {
   "properties": {
    "verantwoordelijke": {
     "enum": [
      "WorkflowgroepMetPersoon"
     ]
    }
   },
   "required": [
    "verantwoordelijkePersoon",
    "verantwoordelijkeWorkflowgroep"
   ]
  }
 ]
}
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/diensten/6755/taken/55519

Dienst workflow toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/diensten/{PRODUCT_ID}/workflows?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/diensten/6754/workflows?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6754
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "workflow": {
  "id": 21
 }
}
Schema
{
 "properties": {
  "workflow": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  }
 },
 "additionalProperties": false,
 "required": [
  "workflow"
 ]
}
Response  204
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json

Dienst factuur toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/diensten/{PRODUCT_ID}/facturen?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/diensten/6754/facturen?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6754
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Zie Factuur - Factuur toevoegen
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/diensten/6754/facturen/1

Dienst factuurregel toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/diensten/{PRODUCT_ID}/facturen/{FACTUUR_ID}/regels?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/diensten/6754/facturen/1/regels?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6754
FACTUUR_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 1
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
Zie Factuur - Factuurregel toevoegen
Response  201
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: text/html
Location: /api/data/klantdossiers/5526/diensten/6754/facturen/1

Hypotheek ophalen
GET/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/hypotheken/{PRODUCT_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}

Voorbeeld URI

GET https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/hypotheken/6732?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
PRODUCT_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 6732
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Response  200
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "id": 6732,
 "type": 1,
 "offertenummer": "",
 "omschrijving": "Hypotheek",
 "status": "Aanvraag nieuw",
 "invoerAanvraag": "2016-07-11T00:00:00+02:00",
 "maatschappij": "ABN AMRO",
 "passeerdatum": "2010-09-01T00:00:00+02:00",
 "passeerdatumDefinitief": "nee",
 "hoofdsom": "200000.00",
 "inschrijving": "225000.00",
 "renteaanbodAangevraagd": "2010-07-11T00:00:00+02:00",
 "ontbindendeVoorwaarden": "2010-07-17T00:00:00+02:00",
 "norm": "Geldverstrekker",
 "adviseur": "Achternaam, Voornaam (I.)",
 "acceptant": "AchternaamTwee, Voornaam (V.)",
 "acceptantWorkflowgroep": null,
 "behandelaar": "Achternaam, Voornaam (I.)",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "/api/data/klantdossiers/5526/hypotheken/6732"
  }
 },
 "_embedded": {
  "onderpandadres": {
   "id": 7790,
   "straat": "Nieuwemarkt",
   "nummer": "2",
   "toevoeging": "",
   "postcode": "3011HP",
   "plaatsnaam": "Rotterdam",
   "postcodegebied": "3011",
   "longitude": null,
   "latitude": null,
   "categorie": "default",
   "_links": {
    "self": {
     "href": "/api/data/klantdossiers/5526/hypotheken/6732/adressen/7790"
    }
   },
   "_embedded": {
    "types": [
     {
      "id": 7,
      "naam": "correspondentieadres"
     },
     {
      "id": 7,
      "naam": "correspondentieadres"
     }
    ]
   }
  },
  "correspondentieadres": {
   "id": 7793,
   "straat": "Groenhof",
   "nummer": "1",
   "toevoeging": "",
   "postcode": "1275BB",
   "plaatsnaam": "Huizen",
   "postcodegebied": "1275",
   "longitude": "5.26394006",
   "latitude": "52.28904947",
   "categorie": "default",
   "_embedded": {
    "types": [
     {
      "id": 1,
      "naam": "bezoekadres"
     }
    ]
   }
  },
  "aanvrager": [
   {
    "id": 120954,
    "geslacht": "man",
    "initialen": "A.",
    "titel": "",
    "voornaam": "Aad",
    "tussenvoegsel": "",
    "achternaam": "Jansen",
    "bsn": "559795178",
    "nationaliteitId": 1,
    "burgerlijkestaatId": 1,
    "weergavenaam": "Jansen, Aad (A.)",
    "geboortedatum": "1960-01-01T00:00:00+01:00",
    "pensioendatum": "2027-01-01T00:00:00+01:00",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/120954"
     }
    }
   },
   {
    "id": 120955,
    "geslacht": "vrouw",
    "initialen": "K.",
    "titel": "",
    "voornaam": "Kim",
    "tussenvoegsel": "",
    "achternaam": "Jansen - de Jong",
    "bsn": "004864645",
    "nationaliteitId": 1,
    "burgerlijkestaatId": 1,
    "weergavenaam": "Jansen - de Jong, Kim (K.)",
    "geboortedatum": "1965-04-21T00:00:00+01:00",
    "pensioendatum": "2032-04-21T00:00:00+02:00",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "/api/data/klantdossiers/5526/klanten/120955"
     }
    }
   }
  ],
  "productdelen": [
   {
    "id": 7891,
    "product": "ABN AMRO Aflossingsvrije hypotheek (ABN AMRO Basis Hypotheek - 2)",
    "looptijd": 360,
    "hypotheeknummer": "ABN-001",
    "hypotheekvorm": "Aflossingsvrije hypotheek",
    "deelHoofdsom": "80000.00",
    "maandelijksBedrag": "400.00",
    "einddatum": "2040-09-01T00:00:00+01:00",
    "rentepercentage": "5.00",
    "rentetype": "Rentevast",
    "rentevastperiode": 240,
    "rentevastEinddatum": "2030-09-01T00:00:00+02:00",
    "rentekorting": "0.10",
    "rentebedenktijd": null
   },
   {
    "id": 7892,
    "product": "ABN AMRO Spaargroeihypotheek (ABN AMRO Basis Hypotheek - 2)",
    "looptijd": 360,
    "hypotheeknummer": "0984-B",
    "hypotheekvorm": "Spaarverzekering",
    "deelHoofdsom": "120000.00",
    "maandelijksBedrag": "0.00",
    "einddatum": "2040-09-01T00:00:00+01:00",
    "rentepercentage": "5.00",
    "rentetype": "Rentevast",
    "rentevastperiode": 240,
    "rentevastEinddatum": "2030-09-01T00:00:00+02:00",
    "rentekorting": null,
    "rentebedenktijd": null
   }
  ]
 }
}

Hypotheek toevoegen
POST/api/data/klantdossiers/{DOSSIER_ID}/hypotheken?access_token={ACCESS_TOKEN}]

Wijzigingen met release 1.9.3

 • Het veld eersteAanvrager is deprecated. Gebruik hiervoor eersteAanvragerParticulier. Dit is gedaan om onderscheid te maken tussen particuliere en zakelijke klanten.

 • Het is mogelijk dit product te koppelen aan een zakelijke klant. Hiervoor dient de waarde aanvragerZakelijk gevuld te worden met het id van de zakelijke klant. Daarnaast kan de zakelijke klant ook als eerste aanvrager gemarkeerd worden. Gebruik hiervoor het veld eersteAanvragerZakelijk.

Voorbeeld URI

POST https://{DOMEIN}.fasterforwardelements.nl/api/data/klantdossiers/5526/hypotheken?access_token=3b57bd2db21c46d2875508b982968d26]
URI Parameters
VerbergBekijk
DOSSIER_ID
int (verplicht) Voorbeeld: 5526
ACCESS_TOKEN
string (verplicht) Voorbeeld: 3b57bd2db21c46d2875508b982968d26
Request
VerbergBekijk
Headers
Content-Type: application/json
Body
{
 "portefeuille": "Eigen beheer",
 "omschrijving": "Omschrijving",
 "status": {
  "id": 1
 },
 "bestaandePropositie": {
  "id": 3334
 },
 "propositietype": "Derde vervolghypotheek (nieuwe geldgever)",
 "afgeslotenDoor": {
  "id": 112115
 },
 "acceptantWorkflowgroep": {
  "id": 45
 },
 "dossierVerantwoordelijkeWorkflowgroep": {
  "id": 45
 },
 "bronvermelding": {
  "id": 3
 },
 "aanbrengerPersoon": {
  "id": 120956
 },
 "aanbrengerOrganisatie": {
  "id": 14851
 },
 "offertenummer": "12345",
 "renteaanbodAangevraagd": "2016-01-01",
 "ontbindendeVoorwaarden": "2016-01-01",
 "passeerdatum": "2016-01-01",
 "passeerdatumDefinitief": true,
 "ontvangstRenteaanbod": "2016-01-01",
 "eindeTekendatumRenteaanbod": "2016-01-01",
 "verloopdatumRenteaanbod": "2016-01-01",
 "getekendRenteaanbodOntvangen": "2016-01-01",
 "getekendRenteaanbodNaarMaatschappij": "2016-01-01",
 "dossierCompleet": "2016-01-01",
 "dossierCompleetNaarMaatschappij": "2016-01-01",
 "finaalAkkoord": "2016-01-01",
 "ontvangstHypotheekaanbod": "2016-01-01",
 "eindeTekendatumHypotheekaanbod": "2016-01-01",
 "verloopdatumHypotheekaanbod": "2016-01-01",
 "getekendHypotheekaanbodOntvangen": "2016-01-01",
 "getekendHypotheekaanbodNaarMaatschappij": "2016-01-01",
 "dossierNaarNotaris": "2016-01-01",
 "ontvangstAfrekening": "2016-01-01",
 "afrekeningGecontroleerd": "2016-01-01",
 "einddatumVerlenging": "2016-01-01",
 "verhuisdatum": "2016-01-01",
 "afgelegd": "2016-01-01",
 "aanvragerZakelijk": {
  "id": 16941
 },
 "aanvragersParticulier": [
  {
   "id": 120954
  },
  {
   "id": 120955
  }
 ],
 "eersteAanvragerParticulier": {
  "id": 120954
 },
 "maatschappij": {
  "id": 14831
 },
 "inkoopVia": {
  "id": 15100
 },
 "hoofdsom": 250000,
 "norm": "NHG",
 "borgtochtprovisieNHG": 100,
 "risicoklasse": 100,
 "risicoklassebepaling": "Marktwaarde",
 "inschrijving": 300000,
 "bankgarantieBenodigd": "Ja",
 "bankgarantie": 2500,
 "bankgarantieSteldatum": "2016-01-01",
 "eenmaligeVergoeding": 0,
 "koopsomWoonAOV": 100,
 "koopsubsidie": true,
 "koopsubsidieDossiercode": "Dossier Code",
 "koopsubsidieTotaleContanteWaarde": 100,
 "koopsubsidieBedrag": 100,
 "koopsubsidieBedragPremietermijn": "Maand",
 "starterslening": true,
 "startersleningBedrag": 100,
 "bestaandeHypotheek": true,
 "bestaandeHypotheekHoofdsomBox1": 100,
 "bestaandeHypotheekHoofdsomBox3": 100,
 "bestaandeHypotheekStartdatum": "2016-01-01",
 "bestaandeHypotheekRente": 100,
 "bestaandeHypotheekBoeterente": 100,
 "bestaandeHypotheekInschrijving": 100,
 "bestaandeHypotheekNorm": "NHG",
 "bestaandeHypotheekMaatschappij": "Aegon",
 "notaris": {
  "id": 16387
 },
 "verkopendeMakelaar": {
  "id": 16389
 },
 "taxerendeMakelaar": {
  "id": 16427
 },
 "onderpand": {
  "id": 7790
 },
 "correspondentieadres": {
  "id": 7793
 },
 "toelichting": "Dit is de toelichting",
 "toonindigimap": true,
 "gearchiveerd": false
}
Schema
{
 "title": "Hypotheek",
 "type": "object",
 "properties": {
  "portefeuille": {
   "enum": [
    "Eigen beheer",
    "Extern beheer"
   ]
  },
  "omschrijving": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "status": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "bestaandePropositie": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "propositietype": {
   "enum": [
    "Derde vervolghypotheek (nieuwe geldgever)",
    "Derde vervolghypotheek (zelfde geldgever)",
    "Doorgeefhypotheek",
    "Eerste hypotheek (nieuw)",
    "Interne oversluiting",
    "Meeneemhypotheek",
    "Omzetting",
    "Omzetting en verhoging",
    "Onderhands",
    "Oversluiting",
    "Oversluiting andere geldgever",
    "Tweede of hoger in rang hypotheek",
    "Tweede vervolghypotheek (nieuwe geldgever)",
    "Tweede vervolghypotheek (zelfde geldgever)",
    "Verbouwing",
    "Vervolghypotheek (nieuwe geldgever)",
    "Vervolghypotheek (zelfde geldgever)"
   ]
  },
  "afgeslotenDoor": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "acceptant": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "acceptantWorkflowgroep": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "dossierVerantwoordelijke": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "dossierVerantwoordelijkeWorkflowgroep": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "bronvermelding": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "aanbrengerPersoon": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "aanbrengerOrganisatie": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "offertenummer": {
   "type": "string",
   "minLength": 1,
   "maxLength": 255
  },
  "renteaanbodAangevraagd": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "ontbindendeVoorwaarden": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "passeerdatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "passeerdatumDefinitief": {
   "type": "boolean"
  },
  "ontvangstRenteaanbod": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "eindeTekendatumRenteaanbod": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "verloopdatumRenteaanbod": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "getekendRenteaanbodOntvangen": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "getekendRenteaanbodNaarMaatschappij": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "dossierCompleet": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "dossierCompleetNaarMaatschappij": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "finaalAkkoord": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "ontvangstHypotheekaanbod": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "eindeTekendatumHypotheekaanbod": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "verloopdatumHypotheekaanbod": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "getekendHypotheekaanbodOntvangen": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "getekendHypotheekaanbodNaarMaatschappij": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "dossierNaarNotaris": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "ontvangstAfrekening": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "afrekeningGecontroleerd": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "einddatumVerlenging": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "verhuisdatum": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "afgelegd": {
   "type": "string",
   "format": "datatype-date"
  },
  "aanvragersParticulier": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "id": {
      "type": "integer",
      "format": "datatype-int",
      "minimum": 1
     }
    },
    "required": [
     "id"
    ],
    "additionalProperties": false
   },
   "minItems": 1,
   "uniqueItems": true
  },
  "aanvragerZakelijk": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "format": "datatype-int",
     "minimum": 1
    }
   },
   "required": [
    "id"
   ],
   "additionalProperties": false
  },
  "eersteAanvrager": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "integer",
     "