Back to top

API (1.12.0)

De Faster Forward Elements API collectie is set van objectbeschrijvingen die het mogelijk maken om te connecteren met het Faster Forward Elements Platform. Met onze API kunt u o.a. volledige klantdossiers ophalen, zodat u andere applicaties of Faster Forward Elements kunt verrijken.

De API is opgebouwd rondom de volgende technieken en methodieken:

Voorwaarden

Faster Forward stimuleert het gebruik en het maken van eigen toepassingen. Hierbij dient u echter wel rekening te houden met de algemene voorwaarden van Faster Forward voor het gebruik van de API.

De API voorwaarden vindt u hier.

Limitaties

De Faster Forward Elements API kent 2 soorten limitaties:

  1. Limitaties op het aantal requests:

    • 100,000 requests per dag
    • 5 requests per seconden
  2. Limitaties op de grootte van het request:

    • De body mag niet groter zijn dan 25MB

Indien u over het aantal requests heen gaat, zult u een response ontvangen met HTTP method 429 (Too Many Requests)

In het geval van het overschrijden van de dagelijkse request limiet krijgt u in de reponse onderstaande body

{ ‘error’: “Limit exceeded of 100,000 request(s) in one day” }

bij het overschrijden van de limiet van het aantal requests per seconden krijgt u de volgende body

{ ‘error’: “Limit exceeded of 5 request(s) in 1 second(s)” }

In het geval u over de maximale grootte heen gaat, zult u een response ontvangen met HTTP method 400 (Bad Request) met onderstaande body:

{“error”:“Request body is groter dan toegestaan”,“toegestaan”:“26214400 bytes”,“ontvangen”:“139810386 bytes”}"

20 Mar 2023 04:55:27